Ви є тут

Оцінювання якості плодів вишні за попередньої обробки полісахаридними композиціями впродовж зберігання методом Харрінгтона

Плоди вишні мають короткий сезон збирання та обмежений термін зберігання – лише декілька діб. Отже, необхідно розробити сучасні технології зберігання, які б дали змогу подовжити їх період споживання. Мета дослідження – визначення ефективності зберігання плодів вишні, попередньо оброблених полісахаридними композиціями, методом Харрінгтона. Для проведення досліджень плоди вишні сортів Альфа і Пам'ять Артеменка обприскували розчином саліцилової кислоти, розчином хітозану з саліциловою кислотою, висушували, знімали з дерев у споживчій стадії стиглості, кожного сорту та виду обробки, закладали в ящики № 5 на зберігання за температури 1±0,5 °С та відносної вологості повітря 95±1 %. У плодах упродовж зберігання визначали фізико-хімічні та органолептичні показники. Для узагальнення даних досліджень використовували функцію Харрінгтона. За показником узагальненого відгуку плоди вишні сортів Альфа і Пам'ять Артеменка краще зберігаються за попередньої обробки розчином саліцилової кислоти з хітозаном (D=0,95 і 0,97). Дещо їм поступалися плоди, оброблені розчином саліцилової кислоти, з показником узагальненого відгуку 0,86 і 0,77. Плоди вишні за попередньої обробки розчином саліцилової кислоти з хітозаном зберігають до 30 діб. Тимчасом необроблені (контроль) зберігали лише 15 діб (D=0,63 і 0,49). Оскільки показники узагальненого відгуку були вищими у плодів вишні сорту Альфа, порівнюючи із Пам'ять Артеменка, плоди вишні сорту Альфа можна вважати більш придатними для зберігання. Отже, використання узагальненої функції бажаності Харрінгтона дало змогу об’єктивно оцінити плоди вишні на придатність до зберігання. Кращою для обробки плодів вишні перед зберіганням виявилась обробка розчином саліцилової кислоти з хітозаном.

Ключові слова: плоди вишні, метод Харрінгтона, саліцилова кислота, хітозан, зберігання.

 

Посилання: 
1. Mathematical modelling of the accumulation of carbohydrates and organic acids throughout the ripening process of Hungarian sour cherry cultivars / Ficzek G. et al. Trees. 2015. Vol. 29. P. 797–807. DOI: https://doi. org/10.1007/s00468-015-1159-6.
2. HPLC evaluation of anthocyanin components in the fruits of Hungarian sour cherry cultivars during ripening / Ficzek G. et al. Journal of food, agriculture & environment. 2011. Vol. 9 (1). P. 132−137.
3. Relation between polyphenols content and skin colour in sour cherry fruits / Viljevac M. et al. Journal of Agricultural Sciences. 2012. Vol. 57(2). P. 57−67. DOI: https://doi. org/10.2298/JAS1202057V.
4. Costa G. Fruit quality: updated definition and modern methods of assessment. Review. Italus Hortus. 2019. Vol. 26 (1). P. 41−49. DOI: https://doi.org/10.26353/j.itahort/2019.
5. Color parameters and total anthocyanins of sour cherries (Prunus cerasus L.) during ripening / Pedišić S. et al. Agriculturae Conspectus Scientificus. 2009. Vol. 74 (3). P. 259−262.
6. Ferretti G., Neri D., Bacchetti T. Effect of Italian sour cherry (Prunus cerasus L.) on the formation of advanced glycation end products and lipid peroxidation Food and Nutrition Sciences. 2014. Vol. 5(16). 9 p. DOI: https://doi. org/10.4236/fns.2014.516170.
7. Procyanidins in fruit from sour cherry (Prunus cerasus) differ strongly in chainlength from those in Laurel cherry (Prunus lauracerasus) and Cornelian cherry (Cornus mas) / Capanoglua E. et al. Journal of Berry Research. 2011. Vol. 1. P. 137–146. DOI: https://doi.org/10.3233/BR-2011-015
8. Pre- and postharvest technologies to extend the shelf life of Prunus cerasus / Mihaly K. et al. Acta agrarian debreceniensis. 2019. Vol. 1. P. 85−89. DOI: https://doi. org/10.34101/actaagrar/1/2376.
9. Yaman О., Bayoιndιrl L. Effects of an edible coating and cold storage on shelf-life and quality of cherries. LWTFood science and Technology. 2002. Vol. 35(2). P. 146−150. DOI: https://doi.org/10.1006/fstl.2001.0827.
10. Effects of different coatings on preserving fruit quality of sweet cherries grown in Skardu valley of Gilgit-Baltistan during storage / Mir M.N.Q. et al. International Journal of Biosciences. 2014. Vol. 5(5). P. 24−32. DOI: http://dx.doi. org/10.12692/ijb/5.5.24-32.
11. Василишина О.В. Оптимізація зберігання плодів вишні з попередньою обробкою розчином хітозану. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2019. № 3. С. 80−87.
12. Колтунов В., Белінська Є. Обгрунтування ефективності збереженості редису методом Харрінгтона. Товари і ринки. 2010. № 2. С. 62−68.
13. Гайова Л.О. Адаптивні елементи виробництва капусти цвітної у Лівобережному Лісостепу України: дис. … канд. с.-г. наук: 06.01.06. Харків, 2019. 215 с.
14. ДСТУ 4957:2008. Продукти перероблення фруктів та овочів. Методи визначання титрованої кислотності. Київ: Держспоживстандарт України, 2009. 10 c.
15. ДСТУ ISO 6557-2:2014. Фрукти, овочі та продукти їх переробляння. Визначення вмісту аскорбінової кислоти. Київ: Держспоживстандарт, 2015. 10 c.
16. Найченко В.М. Практикум з технології зберігання і переробки плодів та овочів з основами товарознавства: навч. посіб. Київ: ФАДА ЛТД, 2001. 211 с.
17. Khasanov V.V., Ryzhova G.L., Maltseva E.V. Methods for the determination of antioxidants. Chem. Plant Raw Mater. 2004. Vol. 3. P. 63−75.
18. ДСТУ 8325:2015. Вишня свіжа. Технічні умови. [Введ. в дію 1.07.2017]. 7 с.
19. Harrington Е.С. The desirable function. Industrial Quality Control. 1965. Vol. 21. № 10. P. 124–131.
20. Белінська Є.В. Тривале зберігання коренеплодів редиски: наукове обґрунтування, практичне застосування: монографія. Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012. 112 с.
21. Заморська І.Л. Теоретичне обґрунтування і розроблення технологій зберігання та консервування ягід суниці садової: дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.13. Умань, Київ, 2018. 434 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon vasilishina_2_2020.pdf (58)875.55 КБ