Редакційна колегія

Редакційна колегія:
 
Головний редактор – Карпук Л.М., д-р с.-г. наук, професор, Білоцеківський НАУ
e-mail: lesya_karpukukr.net
 
Заступник головного редактора –  Єзерковська Л.В., канд. с.-г. наук, доцент, Білоцеківський НАУ
e-mail: liudmilabc89gmail.com
 
 
Члени редакційної колегії:
 
Базіль П., гол. інженер, Французька асоціація географічної інформації (AFIGEO), Сен-Манде, Франція

e-mail: ​afigeoafigeo.asso.fr

 
Бєлік П., д-р габіл., проф., Словацький сільськогосподарський університет, Нітра, Словацька Республіка
тел. +421 37 641 4579, +421 37 641 5545
e-mail: Peter.Bielikuniag.sk
 

Вахній С.П., д-р с.-г. наук, проф., Білоцерківський НАУ, Біла Церква, Україна

​ e-mail: Vakhsergmail.com

 

Грабовський М.Б., д-р с.-г. наук, проф., Білоцерківський НАУ, Біла Церква, Україна

​ e-mail: nikgrbtsau.edu.ua
 
Демидась Г.І., д-р с.-г. наук, проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна
тел. (044) 527-80-77; 527-80-21
e-mail: demydasnubip.edu.ua
 

Іщук Л.П., д-р біол. наук, проф., Білоцерківський НАУ, Біла Церква, Україна

e-mail:  liubov.ishchukbtsau.edu.ua
 
 
Лавров В.В., д-р с.-г. наук, проф., Білоцерківський НАУ, Біла Церква, Україна

e-mail: ​vitaliy.lavrovgmail.com

 
Литвиненко М.А., д-р с.-г. наук, проф., академік НААН, Селекційно-генетичний інститут Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, Одеса, Україна

e-mail: ​​sgi-uaanukr.net

 
Лобачова С.В., ст. викладач, Білоцерківський НАУ, Біла Церква, Україна
e-mail: ​svit.lobachovagmail.com
 

Марченко А.Б., д-р с.-г. наук, доцент, Білоцерківський НАУ, Біла Церква, Україна

e-mail: alla.marchenkobtsau.edu.ua
 
 
Примак І.Д., д-р с.-г. наук, проф., Білоцерківський НАУ, Біла Церква, Україна

​e-mail: ivan.prymakbtsau.edu.ua 

 
Сич З.Д., д-р с.-г. наук, проф., Білоцерківський НАУ, Біла Церква, Україна

​​e-mail: genetykaukr.net

 
Ткаченко Н., д-р філософії, Університет Варвіка, Ковентрі, Великобританія

e-mail: ​Nataliya.Tkachenkowarwick.ac.uk

 

Фучило Я.Д., д-р с.-г. наук, проф., Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, Київ, Україна

e-mail: fuchylo_yarukr.net
 
 
Хахула В.С., канд. с.-г. наук, доц., Білоцерківський НАУ, Біла Церква, Україна

e-mail: ​roslynnytstvoukr.net

 
Хрик В.М., канд. с.-г. наук, доц., Білоцерківський НАУ, Біла Церква, Україна
e-mail: hvm2020ukr.net
 
Шароглазова Г.О., канд. техн. наук, доц., Полоцький державний університет, Полоцьк, Білорусь
e-mail: ​g.sharoglazovapsu.by
 

Юхновський В.Ю., д-р с.-г. наук, проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна

e-mail: yukhnovukr.net