Автору

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ Й ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
 
Для подання статті необхідно надіслати на електронну пошту редколегії visnyk_agro@ukr.net текст статті без нумерації сторінок, що відповідає вимогам. Файли необхідно називати прізвищем автора статті латиницею, наприклад, Ivanenko.doc. Якщо авторів кілька – то прізвищами перших двох авторів, наприклад, Ivanenko_Sydorenko.doc.
До опублікування у фаховому збірнику наукових праць приймаються статті, які раніше не були опубліковані і не знаходяться на редакційному розгляді в інших періодичних виданнях, та відповідають встановленим вимогам. 
 
Мова статті: українська, англійська. 
Статті англійською мовою, які перекладені з української мови, мають супроводжуватися текстом на мові оригіналу, оформленому у відповідності до вимог.
 
Терміни подання статей:
 • перший випуск – до 1 квітня (дата розміщення на сайті – червень поточного року);
 • другий випуск – до 1 жовтня (дата розміщення на сайті – грудень поточного року);
Вимоги до оформлення тексту:
Обсяг рукопису не менше 10 сторінок (текст статті разом з анотаціями українською та англійською мовами), оформлений у текстовому редакторі MS Word (файли з розширенням doc, docx).
Формат сторінки – А4, книжкова; шрифт – Times New Roman, кегль – 14 pt; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм; поля – 2 см з усіх країв. 
Назву статті треба набирати звичайним текстом; не допускається набір з використанням опції Caps Lock.
Необхідно розрізняти символи дефіс і тире (тире відокремлюється з обох сторін пропусками і довше дефіса).
Стиль тексту Звичайний (Normal).
Схеми, графіки, діаграми (далі – ілюстрації) і таблиці нумеруються.
 
Таблиці формуються в редакторі таблиць (пункт меню "Таблиця"). Формат таблиць тільки книжковий. Не рекомендується користуватися  автоматичною нумерацією. Таблиці розміщуються в тексті відразу після першого посилання. Не допускається дублювання даних в таблицях і гафіках/рисунках.
Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора Equation Editor.
 
Ілюстрації. Кількість ілюстрацій не повинна перевищувати 7 і вони мають бути розміщені в тексті. Ілюстрації мають не перевищувати за розміром зазначених вище розмірів сторінки. Додатково кожну ілюстрацію треба надсилати окремим файлом.Формат файлів ілюстрацій: jpg. Роздільна здатність ілюстрацій: 300 dpi. Називати файл ілюстрації треба прізвищем автора статті. Якщо ілюстрацій кілька, то потрібно додавати в назві файлу до прізвища автора порядковий номер ілюстрації.
 
При використанні статистичних даних та цифрової інформації з інших джерел після назви таблиці або ілюстрації обов’язково має бути посилання на джерело їх отримання.
 
Стаття має бути структурована за такими елементами:
 • УДК 
 • ПІП автора (без заначення наукового ступеня чи звання/посади)
 • ORCID
 • Назва установи
 • e-mail кореспондентного автора
 • Назва статті
 • Анотація українською мовою не менше 1800 знаків
Короткий огляд отриманих результатів дослідження, предмет, мета, методологія. 
 
 • Ключові слова українською мовою 6–12 слів
 • Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень (Problem statement and analysis of recent research) 
У розділі висвітлюється постановка проблеми, її зв'язок з важливими науковими і практичними задачами, проводиться аналіз останніх досліджень і публікацій  (мінімум – 15-20 посилань), в яких започатковано розв‘язання проблеми. Насамперед потрібно брати до уваги джерела, опубліковані за останні п’ять років, які мають індекс DOI.  Завершується розділ формулюванням завдань, які є невирішеними в досліджуваному напрямку.
 
 • Мета дослідження (The aim of the research
 • Матеріал і методи дослідження (Material and methods of research)
У розділі наводяться сучасні методи та методика проведених досліджень, застосування яких гарантує отримання достовірних результатів.
 
 • Результати дослідження та обговорення (Research results and discussion)
Виклад основного матеріалу з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів. 
 
 • Висновки (Conclusions) 
Висновки з дослідження та перспективи подальших пошуків у цьому напрямі. 
 
 • Подяки (за потреби)
 • Відомості про конфлікт інтересів (за потреби)
 • Список літератури 
 • References
 • Анотація англійською мовою обсягом не менше 1800 знаків,
 • Ключові слова англійською мовою 6–12 слів
 • Окремим файлом метадані на кожного автора на трьох мовах – англійській, українській та російській
 
Список літератури складається в порядку спогаду в тексті без застосування автоматичної нумерації. Посилання на літературу позначаються у тексті цифрою в квадратних дужках.
Обсяг використаних літературних джерел – не менше 20. Рекомендовано посилатися на джерела, що були опубліковані за останні 10 років (70%).  Слід уникати посилань на навчальну літературу та на свої роботи (не більше 15 %). 
До кожного джерела у списку літератури та референсу додається DOI або PubMed iD або послання на файл статті (за наявності).
Джерела наводяться мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015) (див. за посиланням).
 
References  – список літератури, оформлений за Гарвардським стандартом бібліографічних посилань (Harvard) (див. зразок).
Назви періодичних українсько- та російськомовних джерел подаються транслітерацією та англійською мовою (транслітерація онлайн).
 
Зразок references:
Книга
Izvekov, V.I., Serikhin, N.A., Abramov, A.I. (2005). Proektirovanie turbogeneratorov [Design of turbo-generators]. Moscow, MEI, 440 p.
Lindorf, L.S., Mamikoniants, L.G. (1972). Ekspluatatsiia turbogeneratorov s neposredstvennym okhlazhdeniem [Operation of turbine generators with direct cooling]. Moscow, Energiia Publ., 352 p.
Складова частина книги (розділ, глава тощо)
Savchenko, A.P., Cherkavskaya, O.V., Rudenko, B.A., Bolotov, P.A. (2010). Anomalnaya anatomiya koronarnykh arteriy [Deviant anatomy of coronary arteries]. Interventsionnaya kardiologiya. Koronarnaya angiografiya i stentirovanie [Interventional cardiology. Coronarography and stenting]. Moscow, GEOTAR-Media, pp. 60-79.
Стаття з друкованого журналу
Zagurenko, A.G., Korotovskikh, V.A., Kolesnikov, A.A., Timonov, A.V., Kardymon, D.V. Tekhniko-ekonomicheskaya optimizatsiya dizaina gidrorazryva plasta [Techno-economic optimization of the design of hydraulic fracturing]. Neftyanoe khozyaistvo [Oil Industry], 2008, no. 11, pp. 54-57.
Стаття з електронного журналу
Swaminathan, V., Lepkoswka-White, E., Rao, B.P. Browsers or buyers in cyberspace? An investigation of electronic factors influencing electronic exchange. Journal of Computer-Mediated Communication, 1999, vol. 5, no. 2. Available at: http://www.ascusc.org/ jcmc/vol5/issue2/ (Accessed 28 April 2011).
Стаття зі збірника наукових праць
Astakhov, M.V., Tagantsev, T.V. (2006). Eksperimental’noe issledovanie prochnosti soedinenii “stal’-kompozit” [Experimental study of the strength of joints “steel-composite”]. Trudy MGTU “Matematicheskoe modelirovanie slozhnykh tekhnicheskikh system” [Proc. of the Bauman MSTU “Mathematical Modeling of Complex Technical Systems”], no. 593, pp. 125-130.
Матеріали конференцій
Usmanov, T.S., Gusmanov, A.A., Mullagalin, I.Z., Muhametshina, R.Ju., Chervyakova, A.N., Sveshnikov, A.V. (2007). Features of the design of field development with the use of hydraulic fracturing. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma “Novye resursosberegayushchie tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi” [Proc. 6th Int. Symp. “New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact”]. Moscow, pp. 267-272. (In Russian).
Дисертація, автореферат дисертації
Semenov, V.I. (2003). Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kompaktnyi tor. Diss. dokt. fiz.-mat. nauk [Mathematical modeling of the plasma in the compact torus. Dr. phys. and math. sci. diss.]. Moscow, 272 p.
ГОСТ
GOST 8.586.5-2005. Metodika vypolneniia izmerenii. Izmerenie raskhoda i kolichestva zhidkostei i gazov s pomoshch’iu standartnykh suzhaiushchikh ustroistv [State Standard 8.586.5-2005. Method of measurement. Measurement of flow rate and volume of liquids and gases by means of orifice devices]. Moscow, Standartinform Publ., 2007, 10 p.
Патент
Palkin, M.V. (2006). Sposob orientirovaniia po krenu letatel’nogo apparata s opticheskoi golovkoi samonavedeniia [The way to orient on the roll of aircraft with optical homing head]. Patent RF, no. 2280590.