Ви є тут

ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ ЛИСТКОВОГО АПАРАТУ, МАСИ КОРЕНЕПЛОДІВ ТА НАКОПИЧЕННЯ ЦУКРУ РІЗНИХ БІОЛОГІЧНИХ ФОРМ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ

Представлено результати досліджень щодо вивчення впливу біологічних форм буряків цукрових на накопичення цукрів, приріст маси коренеплодів та листків у динаміці. Встановлено, що цукристість, за середніми значеннями трьох років, зростала поступово на 0,8–2,5 % від однієї дати обліку до іншої, незалежно від біологічних форм буряків цукрових. Доведено, що в умовах достатнього забезпечення вологою за фазами розвитку рослин, у зоні нестійкого зволоження, доцільно висівати як диплоїдні, так і триплоїдні гібриди вітчизняної та зарубіжної селекції. Це в свою чергу забезпечує найбільш інтенсивне наростання маси коренеплодів та отримання максимально можливої урожайності культури.

Ключові слова: буряки цукрові, біологічні форми, динаміка наростання маси листків, динаміка наростання маси коренеплодів, цукристість.

Посилання: 

1. Запорожец А. И. Особенности роста и сахаронакопления у сортов и гибридов свеклы / А. И. Запорожец,
Н. А. Неговский // Сахарная свекла. – 1980. – № 1. – С. 36–37.

2. Есин Е. А. В оптимальные сроки / Е. А. Есин, Н. И. Силаков, А. А. Бондарчук // Сахарная свекла. – 1985. – № 8. – С. 21.

3. Заришняк А. С. Позакореневе внесення добрив при вирощуванні буряків цукрових / А. С. Заришняк // Буряки цукрові. – 2006. – № 4. – С. 17–19.

4. Щоткін В. Агротехнологія вирощування цукрового буряку / В. Щоткін // Зерно. – № 4. – 2010. – С. 69.

5. Орловский Н.И. Продуктивность сахарной свеклы / Н.И. Орловский. – К.: Госсельхозиздат УССР, 1961. – 336 с.

6. Бузанов И.Ф. Агробиологические свойства сахарной свеклы / И.Ф. Бузанов. – К.: Изд-во УАСХН, 1960. – 261 с.

7. Мазлумов Л.А. Селекция сахарной свеклы / Л.А. Мазлумов. – М.:Колос, 1970. – 208 с.

8. Горбунов Н.Н. Способы увеличения сахаристости корнеплодов и максимального извлечения сахара / Н.Н. Горбунов // Сахарная свекла: производство и переработка. – 1992. – № 5. – С. 32-34.

9. Методика исследований по сахарной свекле / [Ред. коллегия В.Ф. Зубенко, В.А. Борисюк, И.Я. Балков и др.]. – Киев, 1986. – 292 с.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon karpuk.pdf (84)712.9 КБ