Реквізити

 

Білоцерківський національний аграрний університет

Код 00493712 ДКСУ Київської області

МФО 820172 рахунок 31257240109356

Повністю прізвище, ім'я, по батькові

Призначення платежу (наукова стаття)