Редакційна колегія

Редакційна колегія:
 
Головний редактор – Карпук Л.М., д-р с.-г. наук, професор, Білоцеківський НАУ
 
 
Заступник головного редактора – Богатир Л.В., канд. с.-г. наук, доцент, Білоцеківський НАУ
 
 
Члени редакційної колегії:
 
Базіль П., гол. інженер, Французька асоціація географічної інформації (AFIGEO), Сен-Манде, Франція
 
Бєлік П., д-р габіл., проф., Словацький сільськогосподарський університет, Нітра, Словацька Республіка
 
Броун Р., д-р наук, Університетський коледж Wrіttle, Ессекс, Великобританія
 
Вахній С.П., д-р с.-г. наук, проф., Білоцерківський НАУ, Біла Церква, Україна
 
Демидась Г.І., д-р с.-г. наук, проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна
 
Іващенко О.О., д-р с.-г. наук, проф., академік НААН, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, Київ, Україна
 
Лавров В.В., д-р с.-г. наук, проф., Білоцерківський НАУ, Біла Церква, Україна
 
Литвиненко М.А., д-р с.-г. наук, проф., академік НААН, Селекційно-генетичний інститут Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, Одеса, Україна
 
Лобачова С.В., ст. викладач, Білоцерківський НАУ, Біла Церква, Україна
 
Ніколсон С., д-р філософії, ст. викладач, Університетський коледж Writtle, Ессекс, Великобританія
 
Примак І.Д., д-р с.-г. наук, проф., Білоцерківський НАУ, Біла Церква, Україна
 
Сич З.Д., д-р с.-г. наук, проф., Білоцерківський НАУ, Біла Церква, Україна
 
Стасєв Г., д-р наук, проф., Державний аграрний університет, Кишинів, Молдова
 
Террі С., д-р філософії, Університетський коледж Writtle, Ессекс, Великобританія
 
Ткаченко Н., д-р філософії, Університет Варвіка, Ковентрі, Великобританія
 
Хахула В.С., канд. с.-г. наук, доц., Білоцерківський НАУ, Біла Церква, Україна
 
Шароглазова Г.О., канд. техн. наук, доц., Полоцький державний університет, Полоцьк, Білорусь
 
Шмідке К., д-р наук, проф., Дрезденський університет прикладних наук, Дрезден, Німеччина