Редакційна колегія

 

Редакційна колегія:

Головний редактор – Даниленко А.С., академік НААН, д-р екон. наук, професор, Білоцерківський НАУ

Заступник головного редактора – Варченко О.М., д-р екон. наук, професор, Білоцерківський НАУ

Відповідальний за випуск – Примак І.Д., д-р с.-г. наук, професор, Білоцерківський НАУ

Технічний (фаховий) редактор – Карпук Л.М., д-р с.-г. наук, професор, Білоцерківський НАУ

Відповідальний секретар – Судика Н.В., начальник редакційно-видавничого відділу, Білоцерківський НАУ

 

Члени редакційної колегії:

Сич З.Д., д-р с.-г. наук, професор кафедри технологій в рослинництві та захисту рослин, Білоцерківський НАУ

Вахній С.П., д-р с.-г. наук, доцент кафедри технологій в рослинництві та захисту рослин, Білоцерківський НАУ

Стадник А.П., д-р с.-г. наук, професор, завідуючий кафедри лісівництва, ботаніки та фізіології рослин, Білоцерківський НАУ

Лавров В.В., д-р с.-г. наук, професор, завідуючий кафедри загальної екології та екотрофології, Білоцерківський НАУ

Черняк В.М., д-р біол. наук, професор

Москалець Т.З., д-р біол. наук, професор

Рубльов В.І., д-р техн. наук, професор кафедри геодезії, картографії та землеустрою, Білоцерківський НАУ

Шароглазова Г.О., канд. техн. наук, доцент, завідуюча кафедри геодезії та геоінфориаційних систем, Полоцький державний університет (Білорусь)

Schmidtke К., Dr. agr.Professor, Vice-Rector for Research, Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (HTWD) University of Applied Sciences Dresden, Faculty of Agriculture/Environment/Chemistry, Organic Farming, Germany

Демидась Г.І., д-р с.-г. наук, професор, директор ННІ рослинництва та грунтознавства, Національний університет біоресурсів та природокористування України

Іващенко О.О., д-р с.-г. наук, професор, академік НААН, головний науковий співробітник, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Литвиненко М.А., д-р с.-г. наук, професор, академік НААН, Заслужений працівник с.-г. України, завідуючий віділом селекції і насінництва пшениці, Селекційно-генетичний інститут Національного центру насіннєзнавствата сортовивчення

Peter Bielik, Dr.h.c. prof. Ing., PhD, Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovakia)

Стасьєв Г.Я., д-р біол. наук, професор кафедри грунтознавства та екології грунтів, Кишинівський національний аграрний університет (Молдова)

Pierre Bazile, Ingenier en chaf des Ponts, des Eaux et des Forest

Nataliya Tkachenko, PhD, University of Warwich, UK

Roy Browne, PhD (agronomy), Lecturer in Crop Production, Writtle Uneversity College, UK, Essex

Sandra Nicholson, PhD, Senior Lecturer, School of Sustainable Environments and Design Course Scheme Manager MSc Horticulture, MSc Crop Production (Horticulture)(Agriculture), MSc Postharvest Technology, MSc Sustainable Land Management under Global Change, Writtle Uneversity College, UK, Essex

Steve Terry, PhD, Course Manager, Landscape and Garden Design Scheme Senior Lecturer in Design Co-Manager, Centre for the Arts and Design in The Environment (CADE) WSD Governance Commitee, Writtle Uneversity College, UK, Essex

Лобачова С.В., ст. викладач кафедри іноземних мов, Білоцерківський НАУ