Редакційна колегія

 
Редакційна колегія:
 
Головний редактор – Карпук Л.М., д-р с.-г. наук, професор, Білоцеківський НАУ
Заступник головного редактора – Богатир Л.В., канд. с.-г. наук, асистент, Білоцеківський НАУ
 
Члени редакційної колегії:
Примак І.Д., д-р с.-г. наук, професор, Білоцеківський НАУ
Сич З.Д., д-р с.-г. наук, професор кафедри технологій в рослинництві та захисту рослин, Білоцеківський НАУ
Вахній С.П., д-р с.-г. наук, доцент кафедри технологій в рослинництві та захисту рослин, Білоцеківський НАУ
Стадник А.П., д-р с.-г. наук, професор, завідуючий кафедри лісівництва, ботаніки та фізіології рослин, Білоцеківський НАУ
Лавров В.В., д-р с.-г. наук, професор, завідуючий кафедри загальної екології та екотрофології, Білоцеківський НАУ
Рубльов В.І., д-р техн. наук, професор кафедри геодезії, картографії та землеустрою, Білоцеківський НАУ
Шароглазова Г.О., канд. техн. наук, доцент, завідуюча кафедри геодезії та геоінфориаційних систем, Полоцький державний університет (Білорусь)
Knut Schmidtke Prof. Dr. agr. Vice-Rector for Research and Development, HochschulefürTechnik und Wirtschaft Dresden University of Applied Sciences
Демидась Г.І., д-р с.-г. наук, професор, директор ННІ рослинництва та грунтознавства, Національний університет біоресурсів та природокористування України
Іващенко О.О., д-р с.-г. наук, професор, академік НААН, головний науковий співробітник, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
Литвиненко М.А., д-р с.-г. наук, професор, академік НААН, Селекційно-генетичний інститут Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення
Peter Bielik, Dr.h.c. prof. Ing., PhD, Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovakia)
Grigore Stasiev, Dr., Professor Faculty of Biology and Soil Science State University, Kishinev Moldova
Pierre Bazile, Ingenier en chaf des Ponts, des Eaux et des Forest
Nataliya Tkachenko, PhD, University of Warwich, UK
Roy Brone, PhD (agronomy), Lecturer in Agriculture, Wrwttle Uneversity College, UK, Essex
Steve Terry PhD, Course Manager, Writtle University College United Kingdom
Sandra Nicholson, PhD, Senior Lecturer Writtle University College United Kingdom
Лобачова С.В., ст. виклада кафедри іноземних мов, Білоцеківський НАУ