Збірник наукових праць «Агробіологія» є фаховим виданням із сільськогосподарських наук (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 р. № 1528), заснований у 1996 р. Білоцерківським державним аграрним університетом.

 
Попередня назва видання Вісник Білоцерківського державного аграрного університету (1996–2009 рр.).
 
У 2009 видання перереєстровано під назвою «Агробіологія» (офіційна абревіатура Agrobìologìâ).
 
У 2018 році видання було перереєстровано у Міністерстві юстиції України, збірнику присвоєно англомовну назву «Agrobiology» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобі масової інформації. Серія КВ №23611-13451 ПР, видане 09.11.2018 року Міністерством Юстиції України).
 
ISSN 2310-9270 (print)
ISSN 2415-7457 (online)
 
DOI видання 10.33245/2310-9270 (у системі Crossref)
 
Періодичність виходу збірника «Агробіологія» – двічі на рік.
 
У збірнику наукових праць «Агробіологія» – висвітлені результати наукових досліджень, проведених ученими навчальних закладів та наукових установ аграрного профілю з актуальних питань рослинництва, агрохімії, землеробства та захисту рослин.
 
Формат збірника «Агробіологія» відповідає міжнародним стандартам, структура статей у збірнику оформлена згідно міжнародних вимог.
 
Статті публікуються українською, російською та англійською мовами, супроводжуються ідентичними за змістом анотаціями українською, російською мовами та розширеною анотацією англійською мовою.
 
До складу редакційної колегії видання обрано вчених наукової спільноти як України, так і зарубіжжя, згідно зазначених напрямів досліджень (спеціальностей).
 
Збірник у повному обсязі, постатейно внесено до наукометричної бази Indexcopernicus.
 
Збірник у повному обсязі, постатейно представлено в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, Google Scholar, статті внесено до інформаційно-аналітичної бази РІНЦ.
 
Департаментом атестації кадрів МОН Україні збірник «Агробіологія» включена до списків збірників наукових праць, в яких рекомендується публікувати роботи претендентам на здобуття вчених звань та ступенів (сільськогосподарські науки).
 
Публікація у збірнику – безкоштовна.