Ви є тут

ЗАХИСТ ПОСІВІВ ПРОСА ВІД БУР’ЯНІВ ЗА УМОВ БІОЛОГІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ

Висвітлено результати досліджень з питань контролю чисельності бур’янового компоненту за умов біологізації технології вирощування проса посівного в умовах Правобережного Лісостепу України. Встановлено, що найдієвішими способами захисту від бур’янів є мульчування міжрядь поліетиленовою плівкою та відпрацьованою грибницею.
За рахунок їх застосування забур’яненість посівів проса була нижчою за абсолютний контроль (без захисту від бур’янів) на 40,9 та 34,8 % відповідно.

Нашими дослідженнями встановлено, що вирощування сортів проса без застосування захисту посівів від бур’янів призводить до забур’яненості на рівні 76,5–85,5 шт. /м2, тоді як за механічного способу захисту (міжрядні обробітки) вона становила 52,5–61,5; мульчування міжрядь тирсою – 49,5−58,0; мульчування відпрацьованою грибницею – 48,5−58,0; мульчування плівкою – 44,0−52,5; хімічного способу захисту від бур’янів (контроль) – 36,0−44,5 шт./м2.

Ключові слова: просо, сорт, інокуляція насіння, спосіб захисту від бур’янів, забур’яненість.

 

Посилання: 

1. Бойко Л. Передумови розвитку органічного виробництва в Україні / Л. Бойко // Землевпорядний вісник. – 2011. – № 2. – С. 30–35.

2. Хлеба второй группы: кукуруза, просо, пайза, сорго, грачиха / А. А. Пугач и др. – Изд. 2-е, доп. – Горки: БГСХА, 2013. – 28 с.

3. Чернілевський М.С. Основні бур’яни та заходи боротьби з ними в польових сівозмінах Полісся і Північного Лісостепу України: навч. посібник / М.С. Чернілевський, Ю.А. Білявський. – Житомир: ДАУ, 2007. – 74 с.

4. Organically and Conventionally Managed Soils: Biochemical Characteristics / Cardelli R., Levi-Minzi R., Saviozzi A., Riffaldi R. // J. of Sustainable Agriculture. – 2004. – V. 25(2). – P. 63–74.

5. Cavigelli M.A. Long-Term Agronomic Performance of Organic and Conventional Field Crops in the Mid-Atlantic Region / M.A. Cavigelli, J.R. Teasdale, A.E. Conklin // Agronomy J. – 2008. – V. 100. – № 3. – P. 785–794

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon kalenska_1_2016.pdf299.23 КБ