Ви є тут

ОЦІНКА СОРТОЗРАЗКІВ ДИНІ ЗА ГОСПОДАРСЬКО ЦІННИМИ ОЗНАКАМИ

Представлені дані про тривалість вегетаційного періоду, урожайності і середню масу стандартного плоду сорто-зразків колекційного розсадника дині за вирощування в умовах дослідного поля ННДЦ БНАУ. Виділено ранньостиглі (70-80 діб – тривалість періоду від сходів до достигання першого плоду) та середньостиглі (80-90 діб) сорти і гібриди. Високою врожайністю характеризувалися гібриди Спокуса F1 (20,4 т/га), Амал F1 (21,3 т/га), Голді ТЗ F1 (20,9 т/га) і сорти Липнева (19,9 т/га), Фортуна (23,3 т/га), Дідона (20,8 т/га), Криничанка (21,0 т/га), Берегиня (26,6 т/га). Найбільші плоди формували сорти Фортуна (1,5 кг) та Берегиня (1,7 кг).

Ключові слова: диня, адаптація, сорт, гібрид, польові умови, урожайність, середня маса плоду.

 

Посилання: 
  1. Все об огороде: практические советы овощеводам / [А.С. Болотских, Г.Л. Бондаренко, М.А. Скляревский и др.]. – К.: Урожай, 2000. – 432 с.
  2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Доспехов Б.А. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351с.
  3. Кубрак С.М. Підбір колекційних зразків дині методом багатомірної статистики за вирощування в плівкових теплицях на сонячному обігріві / С.М. Кубрак // Агробіологія: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2013. – Вип. 10 (100) – С. 154-159. 
  4. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві / [за ред. Г.Л. Бондаренка, К.І. Яковенка]. – Харків: Основа, 2001. – 370 с.
  5. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве / [под ред. В.Ф. Белика]. – М.: Агропромиздат, 1992. – 319 с.
  6. Методика селекційного процесу та проведення польових дослідів з баштанними культурами: методичні рекомендації / [текст підг. Лимар А.О., Сніговий В.С., Кащеєв О.Я. та ін.]. – К.: Аграрна наука, 2001. – 132 с.
  7. Методические указания по изучению коллекции бахчевых культур. – Л.: ВИР, 1976. – 14 с.
  8. Сич З.Д. Методические рекомендации по статистической оценке селекционного материала овощных и бахчевых культур / Сич З.Д. – Харьков: ИОБ УААН, 1993. – 72 с.
  9. Фролов В.В. Наукове забезпечення галузі баштанництва / В.В. Фролов // Таврійський науковий вісник. – 2005. – Вип. 39. – С. 3-8.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon kubrak_1_2016.pdf304.8 КБ