Ви є тут

ХЛІБОПЕКАРСЬКІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА СПЕЛЬТИ ЗАЛЕЖНО ВІД ВУГЛЕВОДНО-АМІЛАЗНОГО КОМПЛЕКСУ

У результаті проведених досліджень встановлено, що найвищий вміст клейковини був у сорту Зоря України – 46,4 %, що відповідало дуже високому рівню. Найвищий показник газоутримувальної здатності встановлено для борошна,
що одержано із зерна спельти сортів Зоря України, Schwabenkorn і Австралійська 1 після 90-хвилинного бродіння тіста. Проте для борошна всіх сортів спельти після 60–90-хвилинного бродіння характерне зростання газоутри-мувальної здатності, яка значно зменшується після цього. Більш стійке до тривалого бродіння тісто з борошна сортів Зоря України, Schwabenkorn і лінія LPP 1305. Між умістом клейковини в зерні спельти та показником газоутри-мувальної здатності після 60 хв бродіння встановлено дуже високий зв’язок, що дає можливість прогнозувати його величину.

Ключові слова: спельта, клейковина, газоутримувальна, водопоглинальна здатність, сорт.

Посилання: 

1. Газообразующая и газоудерживающая способность муки [Електоронний ресурс]. – Режим доступу: http://hlebinfo.ru/tema-10-gazoobrazuyushhaya-i-gazouderzhivayushhaya-sposobnost-muki.html

2. Дробот В.І. Технологічні аспекти використання борошна спельти у хлібопеченні / В.І. Дробот, А. Б. Семенова, Л. А. Михонік // Продовольчі ресурси: збірник наукових праць. – 2014. – № 2. – С. 15–17.

3. Жуковский П. М. Пшеница в СССР / П. М. Жуковский. – М.: ГИСХЛ, 1957. – 632 с.

4. Нилова Л.П. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров / Л.П. Нилова. – Санкт-Петербург: ГИОРД. – 2005. – 416 с.

5. Филин В.М. Переработка зерна полбы в крупу / В.М. Филин, С.В. Зверев // Хранение и переработка зерна. – 2012. – № 9. – С. 30–31.

6. Bojnanská T. The use of spelt wheat (Triticum spelta L.) for baking applications / T. Bojnanská, H. Francáková // Rostl. Výr. – 2002. – Vol. 48. – P. 141–147.

7. Characteristics of spelt wheat products and nutritional value of spelt wheat-based bread. / G. Bonifácia, V. Galli,
R. Francisci et al. // Food Chem. 68. – 2000. – P. 437–441.

8. Cegliňska A. Technological value of a spelt and common wheat hybrid / A. Cegliňska // Electrinic J. Polish Agric. Uniersities. – 2003. – Vol. 6 (1). – P 1–9.

9. Comparative study of the content and profiles of macronutrients in spelt and wheat, a review / E. Escarnot,
J.-M. Jacquemin, R. Agneessens, M. Paquot // Biotechnology, Agronomy, Society and Environment. – 2012. – Vol. 16(2). –
P. 243–256.

10. Meintjés G. D. The use of HPLC for quality prediction of South African wheat cultivars / G. D. Meintjés // Wyd. University of the Free State. – Bloemfontein, 2004.

11. Pruska-Kędzior A. Comparison of viscoelastic properties of gluten from spelt and common wheat / A. Pruska-Kędzior, Z. Kędzior, E. Klockiewicz-Kamińska // Eur. Food Res. Technol. 227. – 2008. – P. 199–207. 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon gospodarenko.pdf358.39 КБ