БОЙКО І.І.

Канд. с.-г. наук Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України