Ви є тут

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ЯКОСТІ РІЗНИХ БІОЛОГІЧНИХ ФОРМ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Важлива роль у формуванні високої врожайності і технологічних якостей коренеплодів належить сортовим особливостям цукрових буряків. Сьогодні створено й зареєстровано низку нових ЧС гібридів, які характеризуються більш високим потенціалом продуктивності. Наведено порівняльна оцінка з продуктивності та технологічних якостей коренеплодів різних біологічних форм, а саме нових диплоїдних і триплоїдних гібридів цукрових буряків. Результатами досліджень не встановлено істотної різниці за урожайністю диплоїдних та триплоїдних форм цукрових буряків. Обидві біологічні форми буряків забезпечили отримання високої урожайності коренеплодів, яка становила: диплоїдних форм – 59,6 т/га, триплоїдних – 58,9 т/га.

Ключові слова: буряки цукрові, продуктивність, технологічні якості, диплоїди, триплоїди.

Посилання: 

1. Балан В.М. Генетичний потенціал ЧС гібридів / В.М. Балан, В.А. Доронін // Насінництво. – 2007. – № 6. – С. 20–21.

2. Продуктивність і технологічні якості вітчизняних гібридів цукрових буряків на рівні світових зразків / В.П. Ковальчук, І.І. Бойко, Н.О. Кононюк, І.Р. Фуніна // Цукрові буряки. – 2014. – №5. – С.5–6.

3. Кляченко О.Л. Хімічний склад коренеплодів цукрових буряків в залежності від сортових відмінностей /
О.Л. Кляченко, І.Р. Фуніна // Науковий вісник національного аграрного університету. – 2002. – № 47. – С. 16–18.

4. Ковальчук В.П. Біологічний потенціал продуктивності вітчизняних гібридів цукрових буряків / В.П. Ковальчук // Цукор України №5 (77). – 2012. – С. 31–33.

5. Зубенко В.Ф. Современные методы химического анализа почв и растений: метод. указания / В.Ф. Зубенко,
В.П. Ковальчук, Л.Я. Бергулева. – К., 1984. – 258 с.

6. Методика исследований по сахарной свекле. – К.: ВНИС, 1988. – 292 с.

7. Улучшение технологических качеств сахарной свеклы / Под ред. В.Ф. Зубенко. – К.: Урожай, 1989. – 204 с.

8. Хелемский М.З. Технологические качества сахарной свеклы / Хелемский М.З. – М.: Пищевая промышленность, 1967. – 282 с.

9. Агрохімічний аналіз / [Городній М.М., Лісовал А.П., Бикін А.В. та ін.]; за ред. М.М. Городнього. – [2-ге вид.]. – К.: Арістей, 2005. – 476 с.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon boiko.pdf (79)223 КБ