Ви є тут

ВПЛИВ СОРТУ НА УРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Представлені результати досліджень щодо впливу сортів пшениці озимої на формування її урожайності в умовах правобережного Лісостепу України  залежно від попередників. Доведено, що врожайність пшениці озимої сортів Подолянка, Ясочка і Батько у варіантах дослідження значною мірою змінювалась, що пов’язано з погодними умовами в період вегетації, а також впливом попередників (горох, соя, пшениця озима), способів обробітку ґрунту (диференційований, полицевий, поверхневий) та системи удобрення. Обґрунтовано, що провідним фактором прямої дії за впливом на урожайність досліджуваних сортів є норми добрив.

Ключові слова: пшениця озима, сорт, урожайність, попередники, способи обробітку ґрунту, система удобрення.

Посилання: 
 1. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур / В.В. Лихочвор,
  В.Ф. Петриченко. – 3-тє вид. – Львів: Укр. технології, 2010. – 1088 с.
 2. Новая сортовая политика и сортовая агротехника озимой пшеницы / А.А. Романенко, Л.А. Беспалова,
  И.Н. Кудряшов, И.Б. Балова. – Краснодар, 2005. –  224 с.
 3. Зінченко О.І. Рослинництво: Підручник / О.І. Зінченко, В.Н. Салатенко, М.А. Білоножко. – К.: Аграрна освіта, 2003. – 591 с.
 4. Технологія вирощування пшениці озимої в Лісостепу України / В.І. Русанов, А.І. Шевченко, А.М. Твердохліб та ін. – К.: Аграрна наука, 2007. – С. 382-424.
 5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М.: Колос, 1985. – 336 с.
 6. Самофалов А.П. Роль разных элементов структуры урожая в увеличении урожайности озимой пшеницы /
  А.П. Самофалов // Зерновое хозяйство. – 2005. – № 1. – С. 15-17.
 7. Беспалова Л.А. Результаты и перспективы селекции пшеницы и сортовая политика / Л.А. Беспалова // Совершентвование системы земледелия в различных агроландшафтах Краснодарского края. – Краснодар, 2004. – С. 134-136.
 8. Технологія вирощування пшениці озимої в Лісостепу України / В.І. Русанов, А.І. Шевченко, А.М. Твердохліб та ін. – К.: Аграрна наука, 2007. – С. 382-424.
 9. Бурденюк-Тарасевич Л.А. Каталог сортів пшениці м’якої озимої Білоцерківської селекції. – Біла Церква, 2012. – С. 15-18.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon hahula.pdf (21)296.66 КБ