Ви є тут

ВПЛИВ РІЗНИХ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ І УДОБРЕННЯ НА УРОЖАЙНІСТЬ КУЛЬТУР, ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗЕРНОПРОСАПНОЇ СІВОЗМІНИ, ЕКОНОМІЧНУ І ЕНЕРГЕТИЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Висвітлений вплив різноглибинної постійної оранки і безполицевого обробітку, а також тривалого лемішного і дискового лущення на урожайність культур, продуктивність п’ятипільної польової сівозміни, економічну і енергетичну ефективність досліджуваних агрозаходів за чотирьох систем удобрення у Центральному Лісостепу України. Обґрунтована доцільність мінімізації основного обробітку ґрунту і запропонована виробництву система тривалого поверхневого обробітку, за якої глибока оранка на 28-30 см проводиться лише в одному полі.

Ключові слова: обробіток, удобрення, ґрунт, урожайність, продуктивність, сівозміна, ефективність.

 

Посилання: 

1. Бомба М.Я. Комбинированная обработка почвы и органическая система удобрения / М.Я. Бомба // Земледелие. – 2001. – №1. – С. 21.

2. Іванчук В.П. Вплив різних систем тривалого удобрення в сівозміні на родючість ґрунту та продуктивність культур / В.П. Іванчук // Агроном. – 2010. – №2. – С. 20-21.

3. Сайко В. Актуальні проблеми землеробства: простих шляхів мінімалізації обробітку ґрунту не буває / В. Сайко // Техніка АПК. – 2008. – №1. – С. 8-14.

4. Танчик С.П. No-till і не тільки. Сучасні системи землеробства / С.П. Танчик. – К.: Юнівест Медіа, 2009. – 159 с.

5. Ображій С.В. Зміна продуктивності зернопросапної сівозміни залежно від систем основного обробітку ґрунту в Лісостепу України // Агробіологія. Збірник наукових праць. – Біла Церква, 2010. – Вип. №3(74). – С. 105-109.

6. Ресурсозберігаючі технології механічного обробітку ґрунту в сучасному землеробстві України / І.Д. Примак, В.О. Єщенко, Ю.П. Манько, М.І. Трегуб, О.І. Примак. – К.: “КВІЦ”, 2007. – 272 с.

7. Коломієць М.В. Оптимізація обробітку ґрунтів Лісостепу: наукові і прикладні аспекти // Вісник аграрної науки. – 1998. – №1. – С. 12-16.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon kolesnik_10_2013.pdf (26)216.8 КБ