Ви є тут

ВПЛИВ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИХ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ НА СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІКРОБОЦЕНОЗУ І ПРОДУКТИВНІСТЬ БОБОВИХ КУЛЬТУР

Досліджено структурно-динамічні властивості мікробоценозу і показано можливість інтенсифікації мікробіологічних процесів у ризосферному ґрунті чорнозему південного на різних етапах онтогенезу рослин сої, гороху, чини і сочевиці за умов застосування препаратів поліфункціональної дії. Виявлено, що формування мікробоценозу в ризосфері залежить від фази розвитку і виду бобової рослини, а також від інтродукції гетеротрофних і автотрофних мікроорганізмів. Показана можливість поліпшення структури урожаю бобових культур шляхом бактеризації поліфункціональними мікробними препаратами, що дозволило підвищити урожайність насіння бобових культур у середньому за два роки на 0,30-0,48 т/га.

Ключові слова: поліфункціональні мікробні препарати, мікробоценоз, ґрунтові мікробіологічні процеси, бобові рослини, структура урожаю, насіннєва продуктивність,  ефективність.

Посилання: 
  1. Методологія і практика використання мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур / [Волкогон В.В., Заришняк А.С., Гриник І.В., Бердников О.М. та ін.] – К.: Аграрна наука, 2011. – 156 с.
  2. Nelson L.M. Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR): Prospects for new inoculants / L.M. Nelson. 2004. – Online. Crop Management doi:10.1094/CM-2004-0301-05-RV.
  3. Ананьєва Н.Д. Микробиологические процессы самоочищення и устойчивости почв / Н.Д. Ананьєва. – М.: Наука, 2003. – 223 с.
  4. Grego Stefano. Toward a sustainable agriculture / Grego Stefano // ESNA Meeting 2012 and the Recent Advances in Plant Biotechnology Workshop / StaraLesna, Slovak Republic, 24 – 28th September, 2012. – P. 17.
  5. Експериментальна ґрунтова мікробіологія: монографія / [Волкогон В.В., Надкернична О.В., Токмакова Л.М. та ін.];
    за ред. В.В. Волкогона]. – Київ.: Аграрна наука, 2010. – 464 с.
  6. Основные микробиологические и биохимические исследования почвы (Методические рекомендации) / Под ред. Ю.М. Возняковской. – Л., 1987. – 48 с.
  7. Муха В.Д. О показателях отражающих интенсивность и направленность почвенных процессов / В.Д. Муха // Сб. тр. Харьков. с.-х. ин-та. – Харьков, 1980. – Т. 273. – С. 13–16.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon didovich.pdf (28)260.42 КБ