Ви є тут

ВПЛИВ ГЕРБІЦИДУ ДЄСІЛЄТ, РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН БІОЛАН І МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ПРЕПАРАТУ РИЗОБОФІТ НА АКТИВНІСТЬ ГРУНТОВОЇ МІКРОФЛОРИ ТА СИМБІОТИЧНОГО АПАРАТУ СОЇ

Наведено результати досліджень комплексного застосування гербіциду Дєсілєт, регулятора росту рослин Біолан та мікробіологічного препарату Ризобофіт на активність ґрунтової мікрофлори деяких фізіологічних груп і активність симбіозу у ризосфері сої в умовах Центрального Лісостепу України. Досліджувані препарати позитивно впливали на симбіотичну активність посівів сої і розвиток бактерій, мікроміцетів та інших фізіологічних груп мікроорганізмів як на 10-й так і 25-й день після їх застосування. Застосування Дєсілєту дещо пригнічувало окремі фізіологічні групи мікро-організмів порівняно з варіантами, де застосовували Біолан та Ризобофіт, але їх кількість відновлювалася через 25 діб.

Ключові слова: соя, гербіцид Дєсілєт, регулятор росту рослин Біолан, мікробіологічний препарат Ризобофіт, ґрунтова мікрофлора, симбіоз, бульбочкові бактерії.

Посилання: 

1. Проворов Н.А. Коэволюция бобовых растений и клубеньковых бактерий: таксономические и генетические аспекты / Н.А. Проворов // Журн. общ. биологии. –1996. – №2. – С.52–77.

2. Грицаєнко З.М. Вплив гербіцидів і Емістиму С на мікробіологічну активність ґрунту у посівах сої в умовах Лісостепу України / З.М. Грицаєнко,  О.В. Голодрига // Зб. наук. праць Уманського НУС. – 2011.– С. 103–107.

3. Манаєва Н.Н. Мікробіологічна активність ґрунту під посівами гороху залежно від системи захисту рослин / Н.Н. Манаєва, М.П. Голік // Захист рослин. – 2002. – № 2. – С. 9.

4. Біологічно активні речовини в рослинництві / З.М. Грицаєнко, С.П. Пономаренко, В.П. Карпенко, І.Б. Леонтюк. За ред. З.М. Грицаєнко. – К.: ЗАТ „НІЧЛАВА”, 2008. – 346 с.

5. Федоров М.В. Руководство к практическим занятиям по микробиологии / М.В. Федоров. – М.: Из-во с.- х. литературы, 1957. – 278 с.

6. Теппер Е.З. Практикум по микробиологии / Е.З. Теппер, В.К. Шильникова, Г.И. Переверзєва. – М.: Колос, 1987. – С. 145–167. 

7. Посыпанов Г.С. Методы изучения биологической фиксации азота воздуха / Г.С. Посыпанов. – М.:  Агропром-издат, 1991. – 300 с.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon golodriga.pdf (83)249.26 КБ