Ви є тут

РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР У ПРИЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ

Представлені результати п’ятирічних досліджень щодо впливу елементів технології вирощування зернових на їх урожайність. Встановлено, що приріст врожайності від застосування інтенсивної технології вирощування складає: для пшениці озимої – від 9,8 до 12,1 ц/га, для ячменю озимого – від 4,5 до 9,9 ц/га, для тритикале озимого – від 6,4 до 7,9 ц/га залежно від попередника.

Ключові слова: попередник, мінеральні добрива, інтенсифікація, зернові культури, урожайність.

 

Посилання: 

1. Николаев Е.В. Выращивание высококачественного зерна озимой пшеницы в Крыму / Е.В.Николаев, А.М.Изотов, А.Д. Грицай. — Симферополь: Вперед, 2002. — 93 с.

2. Мальцев О.В. Витрати та їх вплив на результативність виробництва зерна / О. В. Мальцев // Економіка АПК. – 2007. – № 9. – С. 73-77.

3. Сайко В.Ф. Наукові основи ведення зернового господарства / В.Ф. Сайко [та ін.]. – К.: Урожай, 1994. – С. 54-70.

4. Патент на корисну модель 53532. Спосіб вирощування озимих зернових культур за інтенсивною технологією / Солодкий О.О., Залевська М.П. № u201004103; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19 – 2010.

5. Акулов П.Г. Влияние средств химизации на фитосанитарное состояние и продуктивность озимой пшеницы / П.Г. Акулов, Н.М. Доманов, А.Ф. Кузнецов, В.Ф. Ладонин // Химизация сельского хозяйства. – 1990. – №6. – С. 32-36.

6. Глянцев А.Ф. Влияние предшественников и места размещения ведущих культур в севообороте на их урожайность, продуктивность севооборотов и плодородие почвы / А.Ф. Глянцев, С.И. Пшеничная, П.И. Бойко, В.Н. Ветров // Земледелие. – К.: Урожай, 1980. – С. 55–60.

7. Савицкий М.С. Биологические и агрономические основы формирования высоких урожаев зерновых культур / М.С. Савицкий. – М., 1968. – 34 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon homuak_10_2013.pdf (20)190.75 КБ