Ви є тут

ПОЛЬОВА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ГЛИБИНИ ЗАГОРТАННЯ

Представлені результати досліджень з вивчення впливу глибини загортання насіння пшениці ярої на його польову схожість. Встановлено, оптимальною глибиною загортання насіння пшениці ярої на чорноземах типових виявилась глибина 4 см, за якої у сорту Рання 93 зійшло 88,7 % насіння, у сорту Миронівчанка – 87,6 %. Зміна глибини загортання насіння від 2 до
4 см практично не впливає на густоту одержання сходів. За збільшення глибини сівби понад 4 см сходи з’являються із запізненням на 1 добу на кожен сантиметр збільшення глибини загортання насіння. За збільшення глибини сівби до 8-10 см час настання фенологічних фаз запізнюється на величину запізнення появи сходів, тобто на 2-4 дні.

Ключові слова: пшениця яра, насіння, польова схожість, глибина загортання.

Посилання: 
 1. Антал Т. В. Польова схожість насіння пшениці ярої залежно від сорту, удобрення в умовах Правобережного Лісостепу / Антал Т. В. // Сборник научных трудов SWorld. – Вып. № 2, Т. 28. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – С. 16-19.
 2. Вплив елементів технології вирощування на польову схожість та урожайність пшениці твердої ярої та м’якої в умовах Північної та Північно-Західної частині Лісостепу України / С. М. Каленська, В. П. Каленський, Т. В. Антал, Л. А. Гарбар. – Харків, 2012. – № 12. – С. 95-101.
 3. Новицька Н. В. Визначення лабораторної та польової схожості насіння пшениці ярої залежно від довговічності /
  Н. В. Новицька // Біологія. – № 29 (569), 2008. – С. 9-10.
 4. Вергунов І. М. Основи математичного моделювання для аналізу та прогнозу агрономічних процесів / І. М. Вергунов. – К.: Нора–прінт, 2000. – 146 с.
 5. Кравченко В. Н. Полевая всхожесть семян и сохраняемость растений яровой пшеницы при разных сроках посева /
  В. Н. Кравченко, В. Р. Насибулин // Науч. тр. / ОмСХИ. – Омск, 1974. – Т. 123. – С. 75-77.
 6. Грязнов В. П. Об оптимальных нормах высева яровой пшеницы / В. П. Грязнов // Биология и агротехника зерновых культур. Науч. тр. ОмСХИ. – Омск, 1970. – Т. 78. – С. 188-191.
 7. Сечняк Л. К. Агротехника выращивания высококачественной пшеницы / Л. К. Сечняк. – Симферополь: Крым, 1970. – 52 с.
 8. Куперман Ф. М. Морфофизиология растений / Ф. М. Куперман. – М.: Высшая школа, 1984. – 240 с.
 9. Ремесло В. Н. Технология возделывания яровой пшеницы / В. Н. Ремесло, М. В. Кузьменко, А. А. Созинов // Пшеница. – К.: Урожай, 1977. – С. 362-368.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon kalenska.pdf (22)257.4 КБ