Ви є тут

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОВЖИНИ СТЕБЛА У СЕЛЕКЦІЙНИХ НОМЕРІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ ГЕНОТИПІВ ТА УМОВ ВИРОЩУВАННЯ

Викладено особливості формування довжини стебла селекційними номерами озимої пшениці T. aestivum L. різного походження в контрастні за гідротермічними показниками роки досліджень. Напівкарликові селекційні номери
17 КС, 26 КС і середньорослий сорт-стандарт Перлина лісостепу мали, в роки проведення досліджень, стійкість до полягання на рівні 9 балів. Встановлено вклад міжвузлів різного порядку розташування у формування довжини стебла рослин пшениці. Досліджено співвідношення довжини міжвузлів в порядку їх розташування. Визначені коефіцієнти варіювання довжини стебла і міжвузлів.

Ключові слова: пшениця озима, селекційні номери, гідротермічний коефіцієнт, довжина стебла, міжвузля.

Посилання: 

1. Физиология сельскохозяйственных растений. Том IV. Физиология пшеницы / Ответственный редактор П.А. Генкель. – Издательство Московского ун-та, 1969. – 548 с.

2. Орлюк А.П. Генетика пшениці з основами селекції: [Монографія] / А.П. Орлюк. – Херсон: Айлант, 2012. – 436 с.

3. Алиева А. Дж. Характер наследования высоты растений у гибридов пшеницы, полученных с участием карликового сорта AI-BIAN 1  // Генетические ресурсы культурных растений. Проблемы эволюции и систематики / Под общей ред. д-ра биол. наук, проф. Н.И. Дзюбенко. – Санкт-Петербург, 8-11 декабря 2009 г. – СПб., 2009. – С. 251-254.

4. Борисенко В.А., Грицевич Г.М., Лісничук Г.М., Савчук О.І. Селекція озимої пшениці в умовах Західного лісостепу України // Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть: У 4 т. / Редкол.: В.В. Моргун (голов. ред.) та ін. – К.: Логос, 2001. – Т. 2.  – С. 474-480.

5. Лихочвор В.В. Озима пшениця / В.В. Лихочвор, Р.Р. Проць. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2006. – 216 с., іл.

6. Методика Державного сортовипробування сільськогосподарських культур (Зернові, круп’яні та зернобобові культури). Вип. 2 / Під ред. В.В. Волкодава. – Київ, 2001. – 65 с.

7. Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода Triticum L. – Ленинград, 1989. – 44 с.

8. Шульгин А.М. Агрометеорология и агроклиматология. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1978. – 200 с.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon burdenuk_tarasevich.pdf (58)238.3 КБ