Ви є тут

ОЦІНКА БАЗОВОЇ КОЛЕКЦІЇ ТЮТЮНУ НА СТІЙКІСТЬ ПРОТИ ХВОРОБ

Подано матеріали імунологічної оцінки базової колекції (291 зразок) на стійкість проти хвороб. Вивчені зразки, здебільшого, створені селекціонерами Закарпатського інституту АПВ, які характеризуються різною генетичною основою, що дозволяє виділити джерела стійкості в селекції. На основі детальної імунологічної оцінки за останні 4 роки за допомогою кластерного аналізу виділено групи з різним рівнем стійкості, поєднання комплексу ознак та групової стійкості, сформовано ознакову колекцію (45 зразків) з польовою стійкістю проти групи хвороб та особливими цінними господарськими ознаками. Джерела стійкості пропонуються для використання у селекційних програмах наукових установ.

Ключові слова: тютюн, ВТБ, стовбур тютюну, УВК, ознакова колекція, донори стійкості.

 

Посилання: 
  1. Селекційна цінність вихідного матеріалу тютюну за ознаками сигарної придатності / [Савіна О.І., Матієга О.О., Шейдик К.А., Корсак В.В., Ловас В.П.]. – Вип.16. – В.Бакта, 2010. – С.126-132 (Проблеми агропромислового комплексу Карпат, Міжвідомчий тематичний науковий збірник).
  2. Мінливість кількісних ознак тютюну і махорки в залежності від умов вирощування / [Савіна О.І., Василів Т.В., Шейдик К.А., Матієга О.О.] На межі тисячоліть. – Ялта. – 2009. – С. 32-35.
  3. Псарева Е.Н. Система и методика сортоизучения табака / Е.Н. Псарева. – 1941– Вып. 143. – С.72-81. (Тр. Краснодарского ВИТИМа).
  4. Семенова Л.В. Классификатор роду Nicotiаnа – табак / Л.В. Семенова, Э.В. Рубан. – Ленинград, 1982. – 39 с.
  5. Власов Ю. И. Профилактика вирусных болезней растений / Ю.И. Власов. – Л.: Колос, 1967. – 92 с.
  6. Омелюта В.П. Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур / В.П. Омелюта, І.В. Григорович, В.С. Чабан. – Київ: Урожай, 1986. – 288 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon savina_10_2013.pdf (38)540.07 КБ