Ви є тут

МІНЛИВІСТЬ КОМБІНАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ ЗА УРОЖАЙНІСТЮ ТЕТРАПЛОЇДНИХ ЗАПИЛЮВАЧІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Проведено аналіз параметрів ефектів комбінаційної здатності тетраплоїдних запилювачів білоцерківської селекції. Під впливом мінливих погодно-кліматичних умов протягом 2009-2011 р. виділені селекційні номери запилювачів і пилкостерильних форм – компонентів триплоїдних гібридів з підвищеною адаптаційною здатністю.

Кращими за адаптивною здатністю виявилися ЧС-лінії 1433,1481і 1482. На основі запилювача 1019 (4х) сформовані стабільні за врожайністю гібридні комбінації. Тетраплоїдний запилювач 1002 (4х) є джерелом ліній з високою пластичністю. Установлено, що в структурі мінливості врожайності за достовірного впливу генотипу батьківських форм і їхньої взаємодії найбільша частка припадає на умови року – 64 %. Це говорить про те, що необхідне правильне використання адаптивних гібридів у конкретних екологічних умовах.

Ключові слова: комбінаційна здатність, тетраплоїдний запилювач, адаптивна здатність, мінливість.

 

Посилання: 
  1. Корнєєва М.О. Продуктивність триплоїдних ЧС-гібридів буряку цукрового (B.vulgaris L.) і комбінаційна здатність їхніх компонентів / М.О. Корнєєва, М.Б. Мацук // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – № 1(15). – 2012. – С.18–21.
  2. Роїк М.В. Гібриди нового покоління буряку цукрового і їхня роль у процесі інтенсифікації галузі / М.В.Роїк, М.О. Корнєєва // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – 2006. – №3. – С.71–81.
  3. Питиримова М.А. Норма реакции как мера адаптации генотипа к варьирующим условиям среды / М.А. Питиримова, М.В. Ткачев, Л.Б. Подошкина // Норма реакции растений и управление селекционным процессом. – Л.: Астрофизический НИИ, 1982. – С.38–44.
  4. Базалій В.В. Обгрунтування еколого-генетичних основ адаптивної селекції озимої пшениці // Вісник УТГіС. – Т.3. – 1-2. – 2005. – С. 115–130.
  5. Методика исследований по сахарной свекле. – К.: ВНИС, 1986. – 292 с.
  6. Методические рекомендации по применению математических методов для анализа экспериментальных данных по изучению комбинационной способности. – Харьков, 1980. – С 21–30.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon matsuk_10_2013.pdf (16)734.84 КБ