Ви є тут

ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОВЕРХНЕВОГО СТОКУ З МІСЬКИХ ТА СІЛЬСЬКИХ СЕЛИТЕБНИХ ЛАНДШАФТІВ

Стаття присвячена екологічній оцінці поверхневого стоку з водозборів міських та сільських селитебних ландшафтів. Досліджено особливості формування поверхневого стоку різного походження та показники його якості з водозборів в м. Житомир та с. Стрижівка Любарського району, який потрапляє в гідрографічну мережу. Виявлено, що за винятком концентрації зважених речовин забрудненість дощового та талого стоку істотно не відрізняється. Встановлено коефіцієнти поверхневого стоку з різних за структурою в межах населених пунктів. Отримані результати дали можливість провести узагальнення коефіцієнтів стоку та змиву забруднених полютантів на різних за структурою територіях.

Ключові слова: екологія, забруднення, поверхневий стік, водозбір, ландшафт.

Посилання: 
  1. Hynes H. B. The ecology Of running waters / H. B. Hynes. – Liverpool: University Press, 1970. – 555 p.
  2. Mueller G. Pollution of the River Elbe – Past, Present and Future / G. Mueller, R. Furrer //Water Quality International. – 1998. – Vol. 1. – P. 15–18.
  3. Pitts M. Water – Quality Effects from Urban Runoff / M. Pitts, R. Field // J. Amer. Water Works Assoc. – 1977. –
    V. 69, № 8. – Р. 432–436.
  4. Діренко Г.О. Визначення нормативних якісних і кількісних характеристик поверхневого стоку при проектуванні очисних споруд / Г. О. Діренко // Водне господарство України. – 2008. – № 6. – С. 28–36.
  5. Михайлов С.А. Диффузное загрязнение водных экосистем. Методы оценки и математические модели: аналит. обзор / С.А. Михайлов; СО РАН ГПНТБ, Ин-т водных и экол. проблем. – Барнаул: День, 2000. – 130 с. – (Сер. Экология, вып. 56).
  6. Сметанин В.И. Восстановление и очистка водных объектов / В. И. Сметанин. – М.: Колос, 2003. – 157 с.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon pitsil.pdf (10)314.99 КБ