Збірник наукових праць "Агробіологія", заснований у 1996 р. Білоцерківським державним аграрним університетом.

ISSN 2310-9270 (print)

ISSN 2415-7457 (online)

У збірнику наукових праць "Агробіологія" – висвітлені результати наукових досліджень, проведених ученими навчальних закладів та наукових установ аграрного профілю з актуальних питань рослинництва, агрохімії, землеробства та захисту рослин.

Попередні назви видання
Вісник Білоцерківського державного аграрного університету (1996–2009)

У 2009 журнал перереєстровано під назвою Агробіологія (офіційна абревіатура Agrobìologìâ).

Шановні читачі цитуючи роботи збірника наукових праць будь-ласка вказуйте назву статті, прізвища авторів англійською мовою, а назву збірника наукових праць "Агробіологія", незважаючи на те якою мовою була опублікована стаття. У деяких міжнародних наукометричних базах даних не завжди коректно розпізнається кириличний текст, що унеможливлює підрахунок цитуваннь.

Періодичність виходу збірника наукових праць "Агробіологія" становить два рази на рік.

Формат збірника наукових праць "Агробіологія" відповідає міжнародним стандартам.

Статті публікуються українською, російською та англійськими мовами та супроводжуються ідентичними за змістом резюме українською, російською та англійськими мовами.

До складу редакційної колегії видання обираються знані вітчизняні та зарубіжні науковці.

Збірник наукових праць "Агробіологія" представлена в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, статті внесено до інформаційно-аналітичної бази РІНЦ.

Департаментом атестації кадрів МОН Україні Агробіологія включена до списків збірників наукових праць, в яких рекомендується публікувати роботи претендентам на здобуття вчених звань та ступенів (сільськогосподарські науки).