Ви є тут

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ РОЗМІРОМ НАСІННЯ І ПРОДУКТИВНІСТЮ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ

Роль насіння в урожайності і якості буряків цукрових дуже висока. Інтенсивна технологія виробництва буряків цукрових зосереджена на високоякісному насінні сучасних високопродуктивних гібридів.
У буряків цукрових дуже сильно проявляється різноякісність насіння, насамперед, за його розмірами, що може бути зумовлено як сортовими особливостями, так і умовами вирощування.
Досліджено взаємозв'язок між розміром насіння і продуктивністю буряків цукрових.
Встановлено, що у межах окремих партій існує пряма залежність між розмірами насіння і масою 1000 штук, енергією проростання, схожістю та вирівняністю.
Значну різноякісність насіння буряків цукрових слід завжди враховувати за вирощування та його підготовки.
Ключові слова: буряки цукрові, гібриди, фракція насіння, схожість насіння, дражоване насіння.
 
Посилання: 
 1. Насіннєзнавство: Теорія і практика буряківництва / А.Г. Мацебера, В.М. Маласай, П.Д. Цибулькін, В.І. Глеваський. – Ніжин: ТОВ «Видавництво» Аспект – Поліграф», 2008. – 332 с.
 2. Глеваський В.І. Насіннєва продуктивність триплоїдних гібридів цукрових буряків залежно від способу вирощування насінників / В.І. Глеваський, Д.М. Черната // Наукові основи виробництва цукрових буряків та інших культур бурякової сівозміни в сучасних економічних та екологічних умовах. – К.: ІЦБ УААН, 1998. – С. 87-92.
 3.  Доронін В.А. Біологічні основи формування гібридного насіння цукрових буряків та способи підвищення його врожаю і якості: автореф. дис... д-ра с.-г. наук: спец. 06.01.14 «насінництво» / В.А. Доронін. – К., 2003. – 41 с.
 4. Балан В.Н. Разнокачественность семян / В.Н. Балан // Сахарная свекла. – 2000. – № 1. – С.15-17.
 5. Лебединский Б.Н. Влияние величины клубочка на проявление полезных признаков у сортов сахарной свеклы разных направлений / Б.Н. Лебединский, К.Н. Лободин // Труды ЦИНС – К., 1929. – В.2. – С.47-50.
 6. Лихолит B.C. Наши опыты с изучением влияния отбора крупных клубочков свеклы /  B.C. Лихолит // Свекловичное полеводство. – 1940. – № 4. – С. 28-29.
 7. Адаменко Ф.И. Мероприятия по улучшению качества посадочного материала и повышение урожая свекловичных семян / Ф.И. Адаменко // Сахарная промышленность. – 1949. – № 3. – С. 35-39.
 8. Scot Paul and Kevili Bigger Peleted Sagarbeet Seed. Where we ve been? Where we ve neaded // The Sagarbeet Grower. – 1995. – Vol. 33. – № 3. – P. 28-29.
 9. Durrant M.G. The use of a specific glavvity table or an aspirator m.sugar-beet seed processiong 1. To increase the germination percentage / M.G. Durrant, S.I. Mash // Seed Sci and Technology. – 1990. – Vol. 18. – P.163-170.
 10.  Kimber D. Improvement in sugar beet varieties and seed / D. Kimber // British sugar beet revew. – 1990. – Vol.58. – № 4. – P.9-11.
 11. Коломиец O.K. Создаем высокопродуктивные сорта односемянной сахарной свеклы / O.K. Коломиец // Семеноводство и повышение сахаристости сахарной свеклы. – М., 1962. – С. 12.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon hlevaskiy_1_2017.pdf331.08 КБ