Ви є тут

ВИТРАТИ ВОДИ РОСЛИНАМИ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО В АГРОФІТОЦЕНОЗІ НА ФОРМУВАННЯ ЇЇ МАСИ

Метою досліджень було вивчення транспірації та витрат води рослинами цикорію коренеплідного впродовж вегетації в умовах Правобережного Лісостепу України.
Встановлено, що добре розвинені рослини витрачають за вегетаційний період значно більше води, в порівнянні з погано розвиненими. Так, у середньому за 2012–2016 роки у рослин з масою 685,63 г витрата води за вегетаційний період становила 98,3 л, а у рослин з масою 18,65 г – 34,0 л. Однак, порівнюючи витрати води рослиною на формування 1 г сирої маси коренеплоду, спостерігається зворотна закономірність: у рослин з масою 685,63 г витрата води на 1 г сирої маси коренеплоду становила 73 л, а у рослин з масою 18,65 г – 97 л. Встановлено також, що витрати води рослиною значною
мірою залежать від ступеня її облистненості – чим більше відношення надземної частини до коренеплоду, тим більше рослина витрачає води. Отже, на утворення одиниці листкової маси потрібно набагато більше води, ніж на одиницю коренеплоду.
Виявлено, що витрати води істотно підвищуються у погано розвинених рослин, у яких порушено співвідношення надземної маси і коренеплоду. Таке порушення також можливе під час високих урожаїв. Особливо підвищується транспіраційний коефіцієнт у разі переростання цикорію в гичку.

Зниження транспіраційного коефіцієнта з ростом і розвитком цикорію коренеплідного із 261 до 211 пов’язано з тим, що в перший період його розвитку інтенсивно наростає надземна частина і на формування одиниці її потрібно більше води, в порівнянні з одиницею коренеплоду.

Отже, питання зв’язку транспірації з умістом води в тканинах рослин тісно пов’язано і залежить від конкретних умов росту рослин. Добре розвинені рослини в порівнянні з погано розвиненими за однакових умов живлення і вологості ґрунту містять у тканинах більше води, однак інтенсивність транспірації у них нижча.
Ключові слова: цикорій коренеплідний, витрата води, транспіраційний коефіцієнт, маса коренеплоду, маса листків.
 

Посилання: 
1. Онопрієно В.П. Агровиробництво в умовах глобального потепління клімату. Вісник Сумського національного аграрного університету. Агрономія і біологія. 2016. № 9 (32). С. 73–80.
2. Вьютнова О.М., Полянина Т.Ю. Корневой цикорий – ценная культура. Картофель и овощи. 2008. № 7. С. 21–22.
3. Глеваський В.І, Рибак В.О., Куянов В.В., Шаповаленко Р.М. Продуктивність коренеплодів цукрових буряків різних гібридів. Агробіологія: збірник наукових праць. 2019. Вип. 2. С. 6–12.
4. Безвіконний П.В. Формування листової поверхні буряка столового залежно від строків сівби. Вісник Сумського національного аграрного університету. Агрономія і біологія. 2014. Вип. 3. С. 96–99.
5. Кузьміч В.М., Яценко А.О. Рекомендації по вирощуванню цикорію кореневого. Самчики: ХІАВ НААНУ, 2010. 15 с.
6. Гументик М.Я. Особливості цикорію кореневого і агротехніка його вирощування. Збірник наукових праць ІЦБ УААН. 2003. С. 339–341.
7. Ткач О.В., Курило В.Л., Дерев’янський В.П. Рекомендації з технології вирощування цикорію коренеплідного. Кам'янець–Подільський: Аксіома, 2013. 70 с.
8. Миколайко В.П. Фотосинтетичний потенціал та інтенсивність квіткоутворення цикорію коренеплідного на насіння залежно від агротехнологічних прийомів його вирощування. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2016. Вип. 3 (91). С. 79–88.
9. Яценко А. О., Корниенко А. В., Жужжалова Т. П. Цикорий корнеплодный. Воронеж: ВНИИСС, 2002. 135 с.
10. Борисюк В.О., Маковецький K.M., Ткач О.В. Взаємозв’язок між масою коренеплодів цикорію коренеплідногоі вмістом у них інуліну. Збірник наукових праць Інституту цукрових буряків. 2000. Вип. 2. С. 151–157.
11. Яценко А.О. Цикорій: біологія, селекція, виробництво і переробка коренеплодів. Умань, 2003. 157 с.
12. Князюк О.В., Богуславець В.Ю., Капітан О.А., Кондратюк О.О. Біологічні особливості формування продуктивності сортів цикорію коренеплідного. Новината за напреднали наука – 2018: Матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції. Софія, 2018. С. 31–33.
13. Цикорий корнеплодный / Манько А.Е. и др. Сахарная свекла. 1995. № 6. 24 с.
14. Ткач О.В. Цикорій і особливості його вирощування. Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2012. Вип. 15. С. 343–348.
15. Курило В.Л., Ткач О.В. Особливості вирощування цикорію кореневого з комбінованою шириною міжрядь. Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2012. № 14. С. 295–299.
16. Методи аналізу в агрономії: навчальний посібник / Овчарук О.В. та ін. Кам’янець-Подільський: Мачулін, 2019. 364 с.
17. ДСТУ 4981:2008. Цикорій коренеплідний. Збирання. Показники якості та методи їх визначення. [Чинний від 2009–01–01]. Вид. офіц. Київ: Держспоживстандарт України, 2008. 8 с.
18. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва: Колос, 1979. 416 с.
19. Моисейченко В.Ф., Трифонова М.Ф., Завирюха А.Х. Основы научных исследований в агрономии. Москва: Колос, 1996. 336 с.
20. Зуєв М.М., Гументик М.Я. Густота насаждения цикория и его урожай. Сахарная свекла. 2001. № 9. С. 12–14.
21. Стельмах В.М. Сівба цикорію на задану густоту. Техніка АПК. 1994. №7–8. С. 23–25.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon tkach_1_2020.pdf833.75 КБ