Ви є тут

ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ СХЕМ САДІННЯ ЗА ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ В ЗОНІ ПІВДЕННОГО ПОЛІССЯ

Наведено результати досліджень впродовж 2011–2013 рр. щодо впливу ширини міжрядь на площу живлення рослин та асиміляційну поверхню листків картоплі сортів Серпанок і Явір. Проведені дослідження показали, що вирощування картоплі з комбінованими міжряддями 85+75 см сприяє збільшенню площі живлення рослин порівняно з контролем, зростає асиміляційна поверхня листків у сортів від 0,1 м2/кущ і підвищується врожайність картоплі по сортах Явір на 5,8 т/га і Серпанок на 6,6 т/га, та зростає вихід бульб насіннєвої фракції по сорту Явір на 3,6 і Серпанок на 3,7 т/га. Застосування звужених шин коліс та комбінованих міжрядь дає змогу збільшити площу живлення рослин та формування величини асиміляційної поверхні листків, а разом з тим підвищити врожайність картоплі.

Ключові слова: картопля, площа живлення рослин, асиміляційна поверхня листків, ширина міжрядь, комбіновані міжряддя, урожайність картоплі.

Посилання: 

1. Купріянова Т. Передпродажне миття картоплі / Т. Купріянова, М. Фурдига // Плантатор: журнал. – 2014. – N. 2. – С. 60-62.

2. Potato yield and tuber quality in 75 cm and 90 cm wide ridges / Rajko Bernik, Tone Godeša, Peter Dolničar, Filip Vučajnk // Acta agriculturae Slovenica, 95 - 2, julij 2010. – P. 175–181.

3. Князев В.А. Влияние густоты посадки и плотности стеблестоя на выход элитных клубней массой 25-80 г при выращивании картофеля на торфяных почвах / В. А. Князев, В. М. Алферов // Семеноводство картофеля. – 1986. – С. 101–104.

4. Leyla Güllüoglu. Effects of seed size and in-row spacing on growth and yield of early potato in a mediterranean-type environment in Turkey / Leyla Güllüoglu, Halis Arıoglu // African Journal of Agricultural Research. May 2009. – Vol. 4 (5). – P. 535-541.

5. Soil management for potatoes / Eric Anderson, Paddy Johnson, Mark Stalham, Chris Steele // Potato Council Agriculture and Horticulture Development Board, Stoneleigh Park Reviewed in 2012 Potato Council brochure.

6. Baarved H.R. Professional potato growing. Second Edition / H.R. Baarved, H.M. G. Peeten, T.A. Sterk // 2002 NIVAA De Groen Offset, Zoetermeer, The Nitherlands.

7. Завірюха П.Д. Вивчення реакцій різних сортів та гібридів картоплі на удобрення і площі живлення рослин / П. Д. Завірюха, І. О. Ліщак // Картоплярство. – 1996. – Вип. 27. – С. 79–88.

 8. Kouwenhoven, J.K. Ridges for new potato varieties in the Netherlands / J.K. Kouwenhoven, U.D. Perdok. – Wageningen University, 2000. – P. 1-9.

 9. Bouman, A. Reihenabstand 75 oder 90 cm? / A. Bouman // Kartoffelbau. – Vol. (4). – 1998. – P. 130-133.

10. Khalafalla A.M. Effect of Plant Density and Seed Size on Growth and Yield of Solanum Potato in Khartoum State / A.M. Khalafalla // Sudan African Crop Science Journal. – Vol. 9. – No. 1. – March 2001. – P. 77-82.

11. Бакутина Н.А. Влияние площадей питания на урожай и семенные качества картофеля в условиях Полесья УССР: автореф. дис. на соискание учен. степени кандидата с.- х. наук: спец. 538 – растениеводство / Н.А. Бакутина. – Белая Церковь, 1968. – 19 с.

12. Гончарик М.Н. Влияние густоты посадок на формирование и работу фотосинтетического аппарата растений / М.Н. Гончарик, С.Г. Кручинина // Физиология – биохимические исследования растений. – Минск: Наука и техника, 1965. – С. 91–100.

13. Ничипорович А.А. Об использовании солнечной радиации на фотосинтез в посевах картофеля / А.А. Ничипорович, С.Н. Чмора // Физиология растений. – 1958. – Т.2. – Вып. 4. – 105 с.

14. Вечер А.С. Физиология и биохимия картофеля / А.С. Вечер, М.Н. Гончарик. – Минск: Наука и техника, 1973. – 102 с.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon rognuatovskiy_1_2016.pdf312.54 КБ