Ви є тут

ВИХІД САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ МІСКАНТУСУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЯКОСТІ ВИСАДЖЕНИХ РИЗОМ

Висвітлені питання особливостей формування маси маточних кореневищ міскантусу та виходу ризом залежно від якості садивного матеріалу – кількості бруньок на ризомах, що висаджуються. З’ясовано, що за садіння ризом з
9 і більше бруньками найбільшою була маса маточних кореневищ (1409,1 г) або в 2,86 разів більшою, ніж в контролі. Збільшення маси кореневища і його ступеня розгалуження забезпечило формування більшої кількості бруньок та підвищення виходу як малих, так і великих ризом.
Ключові слова: маточні кореневища, кількість бруньок, мінливість маси кореневища, якість, кореляція.
 
Посилання: 
1. Зінченко В.О. Міскантус – джерело енергетичної біомаси / Зінченко В.О. // Новини агротехніки. – 2008. – №3. – С. 40.
2. Chou C.H. Miscanthus plants used as an alternative biofuel material the basic studies on ecology and molecular evolution / Chou C.H. // Renewable Energy. – 2009. – Vol. 34. – P. 1908-1912.
3. Christian D.G. Growth‚ yield and mineral content of Miscanthus giganteus grown as a biofuel for 14 successive harvests / D.G. Christian‚ A.B. Riche‚ N.E. Yates // Industrial crops and prodacts. – 2008. – Vol. 28. – P. 320-327.
4. Дмитришак М.Я. Культури для переробки в тверді види палива та біогаз / Дмитришак М.Я., Мокрієнко В.А. // Сучасні аграрні технології. – 2013. – №11. – С. 66.
5. Monti A. Switchgrass꞉ а valuable biomass crops for energy / A. Monti. – Lodon: Springer-Verlag‚ 2012. – 290 p.
6. Гументик М.Я. Схожість міскантусу залежно від варіювання глибини садіння ризомів / Гументик М.Я. // Збірник наукових праць інституту біоенергетичних культур. – Вип. 12. – Київ, 2011. – С. 55.
7. Квак В.М. Вплив строків садіння та глибини загортання ризом міскантусу на його польову схожість / В.М. Квак // Цукрові буряки. – 2012. – № 6. – С. 15-17.
8. Квак В.М. Ріст, розвиток і продуктивність міскантусу за різних норм добрив / В.М. Квак // ЗНП ІБКіЦБ. – 2012. – Т. 14. – С. 548-551.
9. Зінченко О.В. Оцінка впливу регуляторів росту рослин на інтенсивність фотосинтезу, приживаність, морфологічні показники міскантусу гігантеусу / Зінченко О.В. // Збірник наукових праць. – Київ, 2013. – Вип. 19. – С. 47.
10. Макух Я.П. Ефективність дії гербіцидів / Я.П. Макух, С.О. Ременюк // Карантин і захист рослин. – 2016. – №2-3. – С. 24.
11. Fisher R.A. Statistical methods for research workers / R.A. Fisher. — New Delhi: Cosmo Publications, 2006. – 354 p.
12. Сайт компании StatSoft, разработчика программы Statistica 6.0 [Website of StatSoft, developer of Statistica 6.0]: http://www.statsoft.ru/.
13. Методичні рекомендації з проведення передсадильного обробітку ґрунту і садіння ризомів міскантусу / Курило В.Л., Ганженко О.М., Гументик М.Я., Квак В.М. та ін. – Київ, 2012. – 21 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon doronin_2_2017.pdf6.07 МБ