Ви є тут

ВПЛИВ АГРОКЛІМАТИЧНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОСІВІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ

Досліджено багаторічну динаміку агрокліматичних ресурсів зони Лісостепу за період 1996–2015 рр. на прикладі Лубенського району Полтавської області та їх вплив на продуктивність посівів пшениці озимої.

Встановлено залежність стану посівів пшениці озимої від співвідношення кліматичних умов зволоженості, показника теплозабезпеченості та інших чинників. Виявлено вплив несприятливих погодних умов на урожайність пшениці озимої у вегетаційний період. Визначено ступінь забур’яненості та інтенсивність ураження посівів пшениці озимої шкідниками за різного співвідношення кліматичних умов середовища.

Ключові слова: пшениця озима, урожайність, показник теплозабезпеченості, показник зволоженості, забур’яненість, агрокліматичні ресурси.

 

Посилання: 
  1. Дідух Я.П. Поняття про стійкість екосистем / Я.П. Дідух // Основи біоіндикації. – К.: Наук. думка, 2011. – С. 288-290.
  2. Тараріко Ю.О. Формування сталих агроекосистем: теорія і практика / Юрій Олександрович Тараріко. – К.: Аграрна наука, 2005. – 505 с.
  3. Burton, J. Achieving adequate adaptionin agriculture / J. Burton, B. Lim // Climatic Change. – 2005. – Vol. 70(1-2). – P.191–200.
  4. Parmesan, C. Ecological and evolutionary responses to recent climate change / C. Parmesan // Annual Rev. Ecol. Evol. Sys. – 2006. – P. 37.
  5. Агроекологічна оцінка сільськогосподарського потенціалу України: методологія і результати / Катерина Гуменюк [та ін.]; пер. з англ. Н. Міщенко; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки та прогнозування. – К.: Ін-т економіки та прогнозування, 2011. – 143 с.
  6. Щербань І.М. Основи агрометеорології / І.М. Щербань; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: Київський університет, 2011. – 223 с.
  7. Архів агрометеорологічних даних Лубенської метеорологічної станції Полтавської області за 1996–2015 рр.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon krasilnikova_1_2016.pdf (41)349.24 КБ