Ви є тут

УСПАДКУВАННЯ І ТРАНСГРЕСИВНА МІНЛИВІСТЬ ЗАГАЛЬНОЇ І ПРОДУКТИВНОЇ КУЩИСТОСТІ ВНУТРІШНЬОВИДОВИХ ГІБРИДІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

Висвітлено особливості успадкування загальної і продуктивної кущистості гібридів F1. Аналіз гібридів F1 виявив складну природу генетичної детермінації загальної кущистості. Ступінь домінування (hр) коливався від мінус 3,2 до 8,0. Успадкування продуктивної кущистості гібридів F1 в більшості комбінацій схрещування проходило за типом позитивного наддомінування (hр = 2,0-39,0). Ступінь позитивних трансгресій загальної кущистості у гібридів F2 коливався від 16,7 до 60,0 % з частотою 4,8-20,0 %. Значний вплив на параметри і частоту трансгресій має характер успадкування ознаки в F1.
В результаті досліджень виявлена комбінація Місія одеська / Відрада, яка мала ступінь позитивних трансгресій про-
дуктивної кущистості на рівні 66,7 % з частотою 8,0 %.

Ключові слова: пшениця озима, загальна і продуктивна кущистість, комбінації схрещування, гібриди, успадкування, ступінь домінування, ступінь і частота трансгресій.

Посилання: 

1. Носатовский А.И. Пшеница / А.И. Носатовский. – М.: Колос, 1965. – 568 с.

2. Лихочвор В. В. Озима пшениця / В. В. Лихочвор, Р. Р. Проць. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2006. – 216 с., іл.

3. Мартиненко О. І. Ріст і адаптація рослин: кількісний підхід // Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть: У 4 т. / Редкол.: В. В. Моргун (голов. ред.) та ін. – К.: Логос, 2001. – Т. 2.  – С. 115-123.

4. Методика державного випробування сортів рослин на придатність до поширення в Україні: Заг. част. // Охорона прав на сорти рослин: Офіційний бюл. / Гол. ред. В.В. Волкодав. – К.: Алефа, 2003. – Вип.1, ч. 3. – 106 с.

5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 352 с.

6. Beil C.M. Inheritance of guantitative characters in grain sog hum / C.M. Beil, P.E. Atkins // Jowa J. Sci., 1965. – Vol. 39. –
№ 3. – P. 345–358.

7. Селекція і насінництво сільськогосподарських рослин: підручник / М.Я. Молоцький, С.П. Васильківський, В.І. Князюк, В.А. Власенко. – К.: Вища освіта, 2006. – 463 с.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon lozinski.pdf (70)266.12 КБ