Ви є тут

Урожайність і якість зерна різностиглих сортів пшениці м’якої озимої за різних систем удобрення в сівозміні

У статті наведено результати вивчення формування врожайності та якості зерна (вміст білка, його вихід з урожаєм, вміст клейковини) різностиглих сортів пшениці м’якої озимої за різних систем удобрення в сівозміні. Встановлено, що в середньому за два роки досліджень за вирощування сорту КВС Еміл урожайність зерна збільшувалась від 4,50 до 5,83 т/га, або в 1,3 раза за внесення N75, і до 6,96 т/га, або в 1,5 раза у варіанті досліду з тривалим застосуванням 150 кг/га д. р. азотних добрив. Застосування N75P30K40 збільшувало її до 6,43 т/га, або в 1,4 раза, а внесення повного мінерального добрива (N150P60K80) – до 7,73 т/га, або в 1,7 раза. Варіанти з неповним поверненням у ґрунт винесеного з урожаями фосфору і калію забезпечували формування на 1–3 % меншої врожайності порівняно з повним мінеральним добривом. Застосування повного мінерального добрива у сівозміні сприяло зростанню індексу стабільності формування врожаю зерна порівняно з варіантами без добрив, внесенням P60K80 і застосуванням лише азотних добрив. Урожайність пшениці м’якої озимої сорту Ріно була істотно меншою порівняно з сортом КВС Еміл. Крім цього, ефективність застосування добрив була нижчою. Так, у середньому за два роки досліджень на неудобрених ділянках вона становила 3,77 т/га. Варіант досліду із застосуванням максимальної дози мінеральних добрив як у сівозміні, так і під пшеницю озиму сприяв збільшенню врожайності в 1,5 раза, а за внесення половини цієї дози – у 1,2 раза порівняно з контролем. Застосування N75 підвищувало вміст білка в зерні сорту КВС Еміл до 12,3 %, або на 5 %, а внесення N150 – до 13,3 %, або на 14 % порівняно з варіантом без добрив (11,7 %). Застосування повного мінерального добрива забезпечувало підвищення цього показника на 8 % (N75P30K40) і на 17 % (N150P60K80). Вміст білка в зерні пшениці м’якої озимої сорту Ріно був на 20–23 % вищим порівняно з сортом КВС Еміл. Застосування 75 кг/га д. р. азотних добрив підвищувало його вміст до 15,4 %, або на 7 %, а внесення 150 кг/га д. р. – до 15,9 %, або на 10 % порівняно з варіантом без добрив. Застосування азотних добрив з фосфорними і калійними підвищувало вміст білка на 0,2–0,5 абс. % порівняно з внесенням лише азотних добрив. Індекс стабільності формування вмісту білка був високим за вирощування обох сортів – 1,02–1,06. В агротехнології пшениці м’якої озимої необхідно застосовувати 75–150 кг/га д. р. азотних добрив на тлі P30K40. Така система удобрення забезпечує вміст білка в зерні сорту КВС Еміл 13,2–13,8 %, вміст клейковини – 28,5–30,6 %, збір білка на рівні 965–1055 кг/га. У сорту Ріно відповідно 15,5–16,3 %, 34,5–35,8 % і 810–880 кг/га.
Ключові слова: пшениця м’яка озима, сорт, системи удобрення, урожайність, вміст білка, вміст клейковини.

 

Посилання: 
1. Miroshnichenko M., Zvonar A., Pachev I. Micronutrients consumption in different varieties of winter wheat in contrast weather conditions. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans. 2020. № 23 (3). Р. 64–79.
2. Любич В.В. Сучасні досягнення круп’яного виробництва. Вісник Уманського НУС. 2021. №1. С. 78–82.
3. World population stabilization unlikely this century / Gerland P. et al. Science. 2014. Vol. 346. Р. 234–237. DOI: 10.1126/science.1257469
4. Пшениця спельта / Господаренко Г.М. та ін.; за заг. ред. Г.М. Господаренка. К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016. 312 с.
5. Effects of nitrogen split application on seasonal N2O emissions in southeast Norway / Russenes A.L. et al. Nutrient Cycling in Agroecosystems. 2019. Vol. 115(1). Р. 41–56. DOI: 10.1007/s10705-019-10009-0
6. Is it necessary to split nitrogen fertilization for winter wheat? On-farm research on Luvisols in South-West Germany / Schulz R. et al. The Journal of Agricultural Science. 2015. Vol. 153(4). Р. 575–587. DOI: 10.1017/S0021859615000684
7. Effects of nitrogen application rate and irrigation regime on growth, yield, and water-nitrogen use efciency of drip-irrigated winter wheat in the North China Plain / Si Z. et al. Agricultural Water Management. 2020. Vol. 231. Р. 106–112. DOI: 10.1016/j.agwat.2020.106002
8. Nitrogen partitioning and remobilization in relation to leaf senescence, grain yield and grain nitrogen concentration in wheat cultivars / Gaju O. et al. Field Crops Research. 2014. Vol. 155. Р. 213–223. DOI: 10.1016/j.fcr.2013.09.003
9. Effect of nitrogen fertilizer application timing on nitrogen use efciency and grain yield of winter wheat in Ireland / Efretuei A. et al. Irish Journal of Agricultural and Food Research. 2016. Vol. 55(1). Р. 63–73. DOI: 10.1515/ ijafr-2016-0006
10. Applied use of growing degree days to refne optimum times for nitrogen stress sensing in winter wheat / Dhillon J.S. et al. Agronomy Journal. 2020. Vol. 112(1). Р. 537–549. DOI: 10.1002/agj2.20007
11. Nitrogen management impact on winter wheat grain yield and estimated plant nitrogen loss / Dhillon J. et al. Agronomy Journal. 2019. Vol. 112(1). Р. 564–577. DOI: 10.1002/agj2.20107
12. World cereal nitrogen use efciency trends: Review and current knowledge / Omara P. et al. Agrosystems, Geosciences & Environment. 2019. Vol. 2(1). Р. 180–195. DOI: 10.2134/age2018.10.0045
13. Optimizing nitrogen input by balancing winter wheat yield and residual nitrate-N in soil in a long-term dryland feld experiment in the Loess Plateau of China / Dai J. et al. Field Crops Research. 2015. Vol. 181. Р. 32–41. DOI: 10.1016/j. fcr.2015.06.014
14. Wheat grain yield and grain-nitrogen relationships as affected by N, P, and K fertilization: A synthesis of long-term experiments / Lollato R.P. et al. Field Crops Research. 2019. Vol. 236. Р. 42–57. DOI: 10.1016/j.fcr.2019.03.005
15. Variable water cycles have a greater impact on wheat growth and soil nitrogen response than constant watering / Cousins O.H. et al. Plant Science. 2020. Vol. 290. Р. 110–126. DOI: 10.1016/j.plantsci.2019.05.009
16. Development of an in-season estimate of yield potential utilizing optical crop sensors and soil moisture data for winter wheat / Bushong J.T. et al. Precision Agriculture. 2016. Vol. 17(4). Р. 451–469. DOI: 10.1007/s11119-016-9430-4
17. Засвоєння основних елементів живлення з ґрунту й мінеральних добрив пшеницею озимою на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу / Господаренко Г.М. та ін. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2020. Вип. 3 (107). С. 35–44.
18. Вплив мінеральних добрив на якість зерна пшениці озимої на чорноземі типовому Лісостепу Лівобережного високого / Лісовий М.В. та ін. Агрохімія і ґрунтознавство. 2021. Вип. 91. С. 59–63.
19. Стаціонарні польові досліди України: Реєстр атестатів. Київ: Аграрна наука, 2014. 146 с.
20. Любич В.В. Вплив абіотичних та біотичних чинників на продуктивність сортів і ліній пшениці спельти. Вісник Полтавської ДАА. 2017. №3. С. 18–24.
21. Raun W.R., Solie J.B., Stone M.L. Independence of yield potential and crop nitrogen response. Precision Agriculture. 2011. Vol. 12(4). Р. 508–518. DOI: 10.1007/ s11119-010-9196-z
 
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon silifonov_2_2021-146-156.pdf428.51 КБ