Ви є тут

СПОЖИВЧА, ЛІКУВАЛЬНА ЦІННІСТЬ ТА ПРИДАТНІСТЬ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ РІЗНИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ

Зазначено, що суттєвим чинником цінності сорту для споживання, лікування та виготовлення картоплепродуктів є наявність у бульбах вітамінів, каротиноїдів, антиоксидантів, сприятливе поєднання органічних і неорганічних сполук, амінокислотний склад, а також вміст в бульбах сухих речовин та редукуючих цукрів. Звернуто увагу на лікувальні властивості картоплі. Вказано основні критерії щодо приналежності картоплі до тієї чи іншої споживчої категорії. Зазначено основні вимоги до картоплі для виготовлення певних картоплепродуктів. Охарактеризовано найбільш поширені картоплепродукти та зазначено основні складники, що впливають на їхню якість. Наведено сорти насамперед вітчизняної селекції щодо їх споживчих і смакових якостей, лікування, а також найбільш придатні для дієтичного харчування, виготовлення картоплепродуктів. Звернуто увагу, як важливу інноваційну складову, на використання сортів з жовтою, фіолетовою, синьою та червоною м’якоттю для дієтичного харчування та лікування, зважаючи на їх високу антиоксидантну властивість.

Ключові слова: картопля, сорти, біохімічний склад бульб, споживча та лікувальна цінність бульб, антиоксидантна властивість, картоплепродукти.

 

Посилання: 

1. Кушнарёв А.С. Картофель сегодня и в будущем / А.С. Кушнарёв, В.И. Кравчук, С.И. Кушнарёв // Электронная версия E-mail, TMM11@yandex.ru.

2. Breeding Studies in Potato Containing High Concentrations of Anthocyanins / C.R. Brawn, R. Wrostadt, R. Durst, and others // Am. J. of Potato Res. – 2003. – V.80. – P. 241-250.

3. Lachman J. Red and purple colored potatoes as a significant antioxidant source in human nutrition (rewiew) / J. Lachman, K. Homouz // Plant Soil environment. – 2005. – V.51.(11). – P. 477-482.

4. L.R. Saikhan. Antioxidant Activity and Tota Phenolics in Different Genotypes of Potato (Solanum tuberosum. L.) / L.R. Saikhan, L.R. Howard, J.C. Miller // Journal of Food Science. – 60 (2). – 1995. – P. 341-343.

5. Фурдыга Н. Новинки в картофелеводстве: картофель от белого до фиолетового / Н. Фурдыга // Настоящий хозяин. – 2010. – №1. – С. 28-29.

6. Киру С.Д. Генетические ресурсы картофеля для новых направлений селекции / С.Д. Киру // Картофелеводство: результаты исследований, инновации, практический опыт. – 2008. – Т.1. – С. 49-56.

7. Методичні рекомендації щодо проведення досліджень з картоплею / ІК УААН. – Немішаєве, 2002. – 182 с.

8. Орлова Н.Я. Фізіологія і біохімія харчування / Н.Я. Орлова. – К.: МОНУ, КНТЕУ, 2001. – 247 с.

9. Бондарчук А.А. Споживча продуктивність сортів картоплі в умовах Полісся України / А.А. Бондарчук, В.М. Мицько, Ю.Я. Верменко // Вісн. с.-г. науки. – 2006. – №6. – С. 28-30.

10. Верменко Ю.Я. Основні складники поживної цінності картоплі / Ю.Я. Верменко, А.А. Бондарчук // Картоплярство. – 2010. – Вип. 39. – С. 85-103.

11. Нові сорти картоплі / В.І. Сидорчук, Н.В. Писаренко, І.І. Козунь та ін. // Картоплярство. – К., 2009. – Вип. 38. – С. 222-225.

12. Колтунов В.А. Придатність сортів картоплі для виготовлення картоплепродуктів залежно від умов, тривалості зберігання та підготовки до переробки / В.А. Колтунов, Н.І. Войцешина // Картоплярство. – Вип. 34-35. – С. 29-38.

13. Остренко М.В. Оцінка вітчизняних сортів картоплі за вмістом у бульбах вітамінів / М.В. Остренко // Картоплярство України. – 2006. – №1-2 (2-3). – С. 13-15.

14. Сідакова О.В. Оцінка нових сортів картоплі за біохімічними показниками якості / О.В. Сідакова // Картоплярство України. – 2008. – №1-2 (10-11). – С. 7-8.

15. Сідакова О.В. Біохімічна характеристика нових сортів картоплі / О.В. Сідакова // Картоплярство. – 2012. – Вип.41. – С. 24-28.

16. Колтунов В.А. Кулінарні властивості бульб сорту картоплі та їх енергетична цінність / В.А. Колтунов, Н.І. Войцешина, С.П. Шевченко // Картоплярство України. – 2007. – №3-4(8-9). – С. 20-23.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon vermenko_1_2016.pdf308.86 КБ