Ви є тут

СЕЛЕКЦІЯ НА ШКІДЛИВІСТЬ ДО ALTERNARIA SOLANI (Ell. ET MART) NEERG НА ПОМІДОРАХ В УМОВАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Викладено результати досліджень (2010–2014 рр.) оцінки більше 10 тисяч сортів та гібридів сприйнятливості селекційних зразків помідора щодо збудника альтернаріозу. Виділені лінії, яким властива відносна польова стійкість в умовах Київської області і які будуть використані в селекційному процесі як донори при створенні нових сортів та гібридів.

В результаті проведених досліджень відносно стійкі складали 0,1 %, слабосприйнятливі – 0,2 %, середньосприйнятливі – 2,2 %, сприйнятливі – до 22,0 %, сильносприйнятливі – 75,4 %. Встановлено, що виділені сорти та гібриди відносно стійкі та слабосприйнятливі до альтернаріозу входять до груп ранньо- та середньостиглих сортів, період їх вегетації коливається в межах 99–113 днів, а врожайність була 50,2–82,0 т/га.

Ключові слова: помідор, збудник, альтернаріоз, сорт, гібрид, лінії.

Посилання: 

1. Горова Т.К. Сучасні методи селекції овочевих і баштанних культур / Т.К. Горова, К.І. Яковенко. – Харків: Основа, 2001. – 114–133 с.

2. Генетические ресурсы и селекция растений на устойчивость к болезням и абиотическим факторам. – Ленинград, 1981. – 231 с.

3. Доспєхов Б.А. Методика польового досліду / Б.А. Доспєхов. – М.: Колос, 1979. – 415 с.

4. Методические указания по изучению и поддержанию мировой коллекции. – Ленинград, 1988. – 39 с.

5. Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур. (Картопля, овочі та баштанні культури) – Київ, 2001. – 369 с.

6. Метеореологічні дані метеопоста Київської дослідної станції (2006-2014 рр.).

7. Райчук Т.М. Суха плямистість томатів / Т.М. Райчук, В.Г. Сергієнко // Карантин і захист. – 2004. – №12. – 5–7 с.

8. Анализ устойчивости коллекционного материала томата к ранней сухой пятнистости (сообщение 11) / Черненко Е.М., Черненко В.Л., Лисак З.В. [та ін.]. // Овочівництво і баштанництво. –2005. – Вип. 51. – С. 120–123.

9. Скляревська В.В. Методи визначення стійкості овочевих і баштанних культур до основних хвороб та шкідників / Скляревська В.В., Ковбасенко В.М., Черненко В.Л. [та ін.]. // Сучасні методи селекції овочевих і баштанних культур. – Харків, 2001. – 114–188 с.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon shotik_2_2014.pdf216.67 КБ