Ви є тут

ПІДВИЩЕННЯ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ ТА ВРОЖАЮ БУЛЬБ КАРТОПЛІ ЗА СУМІСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАНРИЗУ ТА РИДОМІЛУ ГОЛД МЦ

 

 

Висвітлено результати досліджень щодо вивчення впливу сумісного застосування біопрепарату Планриз (на основі штамів бактерій Pseudomonas fluorescens АР-33) та фунгіциду Ридоміл Голд на підвищення товарної якості і врожаю бульб картоплі за двох строків садіння в умовах 4-х районів Львівської області, які відрізняються за ґрунтово-кліматичними умовами: зони Західного Полісся, Західного Лісостепу, Передгір'я Карпат та Карпат. Встановлено, що застосування суміші Планризу та Ридомілу Голд (2,0+2,5 л/га) в середньому підвищує урожайність, кількість товарних бульб (у середньому
85,2 % проти контролю – 76,8 %), зменшує кількість уражених хворобами та дрібних бульб.

Ключові слова: товарна якість, врожайність, картопля столова, фунгіциди, біопрепарати.

 

Посилання: 

 

 1. Защита картофеля от болезней, вредителей и сорняков / Б. В. Анисимов [и др.] – М.: Картофелевод, 2009. – 272 с.
 2. Колтунов В.А. Ресурсний потенціал сортименту картоплі: монографія / В. А. Колтунов, Н. І. ВойцешинаМ. М. Фурдига. – Київ: КНТЕУ, 2014. – 323 с.
 3. Olsen N. Potato Storage Management: a Global Perspective / N. Olsen // Potato Research, 2014. – Vol. 57 (3). – P. 331–333.
 4. Combined use of biocontrol agents to manage plant diseases in theory and practice / X.M. Xu, P. Jeffries, M. Pautasso, M.J. Jeger // Phytopathology. – 2011. – № 101(9). – P. 1024-1031.
 5. Effects of in-season crop-protection combined with postharvest applied fungicide on suppression of potato storage diseases caused by Fusarium pathogens / W. W. Kirk, E. Gachango, R. Schafer, P.S. Wharton // Crop Protection. – 2013. – № 51. – Р. 77–84.
 6. Зубарев А. А. Совместное применение бактериальных удобрений и фунгицида Ридомил Голд МЦ эффективно / А. А. Зубарев, И. Ф. Каргин // Картофель и овощи. – 2010. –№ 4. – С.29.
 7. Тютерев С.Л. Обработка семян фунгицидами и другими средствами оптимизации жизни растений / С.Л. Тютерев. – СПб, 2006. – 248 с.
 8. Leadbeater A. The challenge of chemical control of plant diseases / A. Leadbeater, U. Gisi // Recent Developments in Management of Plant Diseases. –2010. – Vol.1. – P. 3‒17.
 9. Смирнов А.Н. Ооспоры Phytophthora infestans /А.Н. Смирнов // Микология и фитопатология. – 2003. – Т. 37. – С. 3–18.
 10. Аминев И.Н. Влияние биопрепаратов на качество клубней картофеля в условиях южной лесостепи Республики Башкортостан / И.Н. Аминев, М.М. Хайбуллин, Ф.Ф. Ишкинина // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. – 2012. – № 1. – С. 5-7.
 11. Бородай В.В. Эффективность биопрепаратов Планриз, Диазофит и Фософоэнтерин в защите от фитопатогенов при выращивании и хранении картофеля / В.В. Бородай, Т.В. Данілкова, В.А. Колтунов // Картофелеводство: сб. науч. тр.: РУП «Науч.-практ. центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству». – Минск, 2012. – Т. 20. – С. 102–111.
 12. Колтунов В.А. Зміни фітопатогенної мікрофлори ґрунтів за застосування мікробіологічних препаратів в агроценозі Solanum tuberosum L. в умовах західного лісостепу Львівської області / В.А. Колтунов, Т.В. Данілкова, В.В. Бородай // Міжвід. тематич. наук. зб. ІОБ «Овочівництво і баштанництво». – Вип. 60. – 2014. – С. 52–58.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon borodai_2_2016.pdf364.27 КБ