Ви є тут

Особливості росту і розвитку рослин сорго зернового в умовах Правобережного Лісостепу України

Сорго зернове – одна з найбільш високопродуктивних злакових культур універсального призначення, яку вирощують для продовольчого, кормового та технічного призначення. Зважаючи на це, вивчення елементів технології вирощування сорго зернового є доцільним і перспективним. У статті наведено результати вивчення впливу строків сівби та глибини загортання насіння на фенологічні спостереження, польову схожість насіння, біометричні показники рослин сорго зернового сортів Дніпровський 39 та Вінець в умовах Правобережного Лісостепу України. Мета досліджень – встановити оптимальні строки сівби та глибину загортання насіння сортів сорго зернового, обґрунтувати їх вплив на особливості росту та розвитку рослин в умовах Правобережного Лісостепу України. Дослідження проводили впродовж 2016–2020 років в умовах Білоцерківської ДСС Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. Доведено, що строки сівби та глибина загортання насіння мають значний вплив на особливості росту та розвитку рослин сорго зернового. Встановлено, що за сівби насіння сорго зернового у І декаді травня та за глибини загортання 4–6 см вегетаційний період скорочується і дорівнює у сорту Дніпровський 39 – 108 діб, у сорту Вінець – 105 діб. Сівба насіння у ІІІ декаді квітня та ІІ декаді травня, а також зменшення глибини загортання до 2 см та збільшення до 8 см подовжує вегетаційний період посівів рослин сорго зернового в досліджуваних сортів. Польова схожість сягала максимуму за сівби насіння сорго зернового у І декаді травня та за глибини загортання 4–6 см і становила 84,2–86,8 % в сорту Дніпровський 39 та 83,1–85,4 % – у сорту Вінець. Біометричні показники, які впливають на формування продуктивності культури, а саме висота рослин, кущистість, діаметр стебла були максимальними на цьому самому варіанті досліду.

Ключові слова: сорго зернове, сорти, строки сівби, глибина загортання насіння, фенологічні спостереження, біометричні показники.

 

Посилання: 
1. Дзюбецький Б.В., Яланський О.В., Кух М.В. Сорго: практичні рекомендації. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2014. 96 с.
2. Макаров Л.Х. Соргові культури: монографія. Херсон: Айлант, 2006. 264 с.
3. Сорго в ЦЧР: научное издание / С.В. Кадыров и др. Ростов н/Д: ЗАО Ростиздат, 2008. 80 с.
4. Культура стратегічного значення. Сучасні аграрні технології. 2012. № 8–9. С. 14–26.
5. Алабушев А.В., Коломийцев Н.Н., Лаврухин П.В. Совершенствование технологии производства семян зернового сорго в засушливых условиях Ростовской области. Кукуруза и сорго. 2005. № 1. С. 19 –22.
6. Алабушев А.В., Анипенко Л.Н. Состояние и перспективы производства зернового сорго. Кукуруза и сорго. 2005. № 6. С. 7–12.
7. Алабушев А.В. Адаптивная технология выращивания сорго зернового в засушливой зоне Северного Кавказа: дис. … д-ра с.-х. наук. Зерноград, 2000. 190 с.
8. Малиновский Б.Н. Сорго Северного Кавказа. Ростов-на-Дону: Изд. РГУ, 1992. 200 с.
9. Ишин А.Г. Рекомендации по индустриальной технологии возделывания сорговых культур в Саратовской области. Саратов: Кн. изд-во. Саратовское, 1985. С. 22.
10. Овсієнко І.А. Особливості формування урожайності зерна сорго залежно від строків сівби. Сільське господарство та лісівництво. 2015. № 1. С. 21–28.
11. Коваленко А.М. Технологія для сорго. Farmer. 2014. № 3. С. 72–74.
12. Бойко М.О. Агробіологічне обґрунтування елементів технології вирощування гібридів сорго зернового в південному Степу України: дис. … канд. с.-г. наук: 06.01.09. Херсонський державний аграрний університет. Херсон, 2017. 230 с.
13. Origin of domesticated sorghum and its early diffusion to India and China / Kimber C. T. et. al. Sorghum Origin, History, Technology and Production. John Wiley & Sons, New York, USA. 2003. P. 3–98.
14. Millet grains: nutritional quality, processing, and potential health benefits / Saleh A. S. M. et. al. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. 2013. Vol. 12, Issue 3. P. 281–295.
15. Recent advances in sorghum bio fortification research / Kumar A.A. et. al. Plant Breeding Review. 2015. Vol. 39. DOI: https://doi.org/10.1002/9781119107743.ch03.
16. Соргові культури: технологія, використання, гібриди та сорти / Черенков А.В. та ін. Інститут сільського господарства степової зони НААН України. Дніпропетровськ. 2011. 60 с.
17. Методика Державного сортовипробування сільськогосподарських культур / за ред. В.В. Вовкодава. Київ. 2001. Вип. 2. 65 с.
18. Методика проведення дослідів з кормовиробництва / за ред. А.О. Бабича. Вінниця. 1994. 87 с.
19. Герасименко Л.А. Ріст і розвиток рослин сорго цукрового (Sorghum saccharatum L. Pers.) за різних строків сівби та глибини загортання насіння в умовах центрального Лісостепу України. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2013. № 1. C. 76–78.
20. Шепель Н.А. Сорго – интенсивная культура. Справ. изд. Симферополь: Таврия. 1989. 192 с.
21. Кух М.В., Яланський О.В. Перспективи вирощування сорго зернового в умовах південно-західної частини Лісостепу України: збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. 2011. Вип. 19. С. 112–116.
22. Пащенко Ю. Перспективи вирощування сорго. Агроперспектива. 2009. № 12. С. 57–60.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon pravdiva_2_2020.pdf (75)757.48 КБ