Ви є тут

Мінливість урожайності та стійкості до ураження хворобами сортів пшениці м’якої озимої залежно від року випробування

На державну науково-технічну експертизу передано нові сорти пшениці м’якої озимої: Красуня Поліська, Мокоша, Пирятинка, Фортеця Поліська, Ефектна – у 2018 році, Землероб і Любіто – у 2020 році. Кращими за врожайністю у 2020 році відмічено сорти Ефектна – 6,87 т/га, Пирятинка і Землероб – по 6,56 т/га, Фортеця Поліська – 6,48 т/га. Впродовж 2016–2020 рр. усі сорти, які проходять кваліфікаційну експертизу, перевищували за врожайністю стандарт Лісова пісня (5,97 т/га). Так, у сорту Фортеця Поліська врожайність становила 7,31 т/га, Пирятинка – 7,10, Землероб – 7,06, Красуня Поліська – 6,95, Любіто – 6,72, Ефектна – 6,36, Мокоша – 6,27 т/га. Варто відмітити значне варіювання врожайності впродовж років досліджень у всіх сортів, переданих для подальшого вивчення та реєстрації на державну науково-технічну експертизу. На Панфильській дослідній станції у середньому за п’ять років перевищували стандарт за врожайністю сорти пшениці м’якої озимої Мокоша і Землероб – 6,4 т/га, Фортеця Поліська – 6,1 т/га, та не поступався стандарту сорт Ефектна – 5,9 т/га. Ураження бурою іржею впродовж 2016–2020 рр. було нижчим, порівнюючи з борошнистою росою. Встановлено, що сорт Ефектна мав дуже високу стійкість як до ураження борошнистою росою, так і до ураження бурою іржею. Дуже високу стійкість до ураження бурою іржею відмічено у 2020 році для всіх сортів, які передано на сортовипробування. Встановлено, що ураження септоріозом листків упродовж 2016–2020 рр. було високим, порівнюючи з бурою іржею та борошнистою росою. Виділено сорт Землероб, який мав як стійке ураження (Min=7 %), так і слабку сприйнятливість (Max=28 %). Встановлено, що у безсніжний 2020 рік і в надмірний на опади 2018 рік, за ураженням септоріозом листків сорти мали помірну стійкість (Х=15,81 %) та (Х=20,03 %). Дослідженнями встановлено, що у 2020 році дуже високу стійкість до ураження септоріозом колоса відмічено у сорту Фортеця Поліська. На рослинах сортів Пирятинка, Ефектна, Любіто відмічено розвиток хвороби 1,0 % та розповсюдження хвороби у ділянці – 10,0 %.

Ключові слова: пшениця м’яка озима, сорт, мінливість, урожайність, стійкість до ураження хворобами, борошниста роса, бура іржа, септоріоз листків, оливкова пліснява, смугаста мозаїка листків, ВЖКЯ.

 

Посилання: 
1. Юхименко А.І., Волошук С.І., Кочмарський В.С. Ураження пшениці озимої вірусом жовтої карликовості ячменю залежно від метеорологічних умов вегетації: збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства УААН». Київ, 2008. С. 107–111.
2. Фоменко М.А., Грабовец А.И. Роль новых сортов озимой пшеницы в стабилизации производства зерна в условиях меняющегося климата. Земледелие. 2009. № 4. С. 36–38.
3. Юла В.М., Олійник К.М. Управління продукційними процесами пшениці за агробіологічним контролем розвитку елементів продуктивності: збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства УААН». Київ, 2013. Випуск 3–4. С. 36–45.
4. Крючкова Л.О., Нежигай Л.М., Чеченєва Т.М. Генетичні основи стійкості пшениці до грибних хвороб. Физиология и биохимия культурных растений. 2010. Т. 42. № 3. С. 202–209.
5. Catalogue of gene symbols for wheat – 11th Intern / McIntosh R.A. et al. Wheat Genet. Symp. Brisbane, 2008. 519 p.
6. Somers D.J., Fedak G., Clarke J., Wenguang C. Mapping of FHB resistance QTLs in tetraploid wheatю Genome. 2006. 49. P. 1586–1593.
7. Zhang X., Haley S.D., Jin Y. Inheritance of Septoria tritici Blotch resistance in winter wheatю Crop. Sci. 2001. 41. P. 323–326.
8. Санин С.С., Жохова Т.П. Влияние болезней и средств защиты растений на качество зерна пшеницы. Защита и карантин растений. 2012. № 11. С. 16–20.
9. Кривенко А.І., Панченко Т.В. Біологічні особливості збудника борошнистої роси на різних сортах озимої пшениці в умовах Центрального Лісостепу України. Агробіологія: збірник наукових праць. Біла Церква, 2014. Вип. 1 (109). С. 111–115.
10. Міщенко Л.Т. Вірусні інфекції та підвищення стійкості протии них рослин пшениці. Вісник аграрної науки. 2004. № 2. С. 19–22. 44 Агробіологія, 2020, № 2 agrobiologiya.btsau.edu.ua
11. Видовий склад та заходи контролю переносників ВЖКЯ у Південному Степу України / Клименко М.О. та ін. Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення НААН України. Одеса, 2013. Вип. 22. С. 141–149.
12. Литвиненко М.А. Нові сорти озимої м’якої пшениці селекції Селекційно-генетичного інституту в аномально посушливих умовах 2007 року. Пропозиція. 2007. № 8. С. 56–57.
13. Уліч Л.І., Уліч О.Л. Ефективність післяреєстраційного сортовивчення пшениці озимої. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2007. № 5. С. 23–34.
14. Нові сорти та використання молекулярних маркерів у селекції пшениці м’якої озимої / Голик Л.М. та ін. Реалізація потенціалу сортів зернових культур – шлях вирішення продовольчої безпеки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 110-річчю від дня народження академіка-селекціонера Василя Миколайовича Ремесла (с. Центральне, 20 жовтня 2017). Центральне, 2017. С. 20–21.
15. The allelic state identification of non-race-specific disease resistance Lr34/Yr18/Pm38 locus in Ukrainian winter wheat (Triticum aestivum L.) cultivars of Polissia: abstracts of Papers of International Plant Breeding Congress / Zaika Y. et al. 2013, 10–14 November, Antalya, Turkey. 293 p.
16. Analysis of Ukrainian Polissya and Forest-steppe winter wheat (Triticum aestivum L.) cultivars for the presence of «resistant» allelic state of non-race-specific disease resistance locus Lr34/Yr18/Pm38 / Zaika I.V. et al. Ekin Journal of Crop Breeding and Genetics, 2015, 1–1, pp. 13–16.
17. Левитин М.М., Тютерев С.Л. Грибные болезни зерновых культур. Защита и карантин растений: журнал. 2003. № 11. С. 55–101.
18. Федоров А.А. Жизнь растений в шести томах. Грибы / ред. М.В. Горленко Москва, Издательство просвещение. 1976. Том 2. 479 с.
19. Дорофеева Л.Л., Шкаликов В.А. Болезни зерновых культур. ООО НПФ «СКАРАБЕЙ». 2007. 22 с.
20. Станчева Й. Атлас болезней сельскохозяйственных культур / перевод Г. Даниловой, редакторы Васютин А.С., Ширина Л.В., Кулич О.А. София-Москва, Пенсофт, 2003. 175 с.
21. Пересыпкин В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология, 4-е изд., перераб. и доп. Москва, Агропромиздат, 1989. 480 с. 22. Рекомендації, щодо контролю шкідливих організмів у посівах пшениці озимої та ярої у зоні Лісостепу за умов зміни клімату / за редакцією А.В. Кириченко та ін. Київ, ЦП «Компринт», 2018. 23 с.
22. Рекомендації, щодо контролю шкідливих організмів у посівах пшениці озимої та ярої у зоні Лісостепу за умов зміни клімату / за редакцією А.В. Кириченко та ін. Київ, ЦП «Компринт», 2018. 23 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon golik_2_2020.pdf (88)636.62 КБ