Ви є тут

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СУМІСНИХ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ І СОРГО ЦУКРОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН ВІД БУР’ЯНІВ

Наведено результати досліджень з вивчення впливу заходів захисту від бур’янів на продуктивність сумісних посівів кукурудзи та сорго цукрового. Механізований догляд за посівами забезпечує знищення 80,1 % бур’янів, технічна ефективність гербіцидів становить – 58,6-69,5 %. Використання післясходового гербіциду Примекстра TZ Голд забезпечує максимальну урожайність зеленої маси – 77,5 т/га і збору сухої речовини – 19,8 т/га. Дослідженнями встановлено, що застосування гербіцидів є оптимальним заходом захисту від бур’янів рослин кукурудзи і сорго цукрового для реалізації їх біологічного потенціалу в сумісних посівах.

Ключові слова: кукурудза, сорго цукрове, сумісні посіви, продуктивність, суха речовина, гербіциди, механізований догляд.

 

Посилання: 
 1. Potential of a terrestrial LiDAR-based system to characterise weed vegetation in maize crops / D. Andújar, A. Escolà, Joan R. Rosell-Polo et al. // Computers and Electronics in Agriculture.Vol. 92, March 2013. – P. 11–15.
 2. Bajwa A.A. Sustainable weed management in conservation agriculture /Ali Ahsan Bajwa // Crop Protection. – Vol. 65, November 2014. – P. 105–113.
 3. Real-time image processing for crop/weed discrimination in maize fields / X.P. Burgos-Artizzu, A. Ribeiro,
  M. Guijarro, G. Pajares // Computers and Electronics in Agriculture. – Vol. 75, Issue 2, February 2011. – P. 337–346.
 4. Influence of rotation and tillage on forage maize productivity, weed species, and soil quality of a fine sandy loam in the cool–humid climate of Atlantic Canada / M.R. Carter, J.B. Sanderson, J.A. IvanyR.P. White // Soil and Tillage Research. – Vol. 67, Issue 1, August 2002. – P. 85–98.
 5. Ishaya D.B. Evaluation of some weed control treatments for long season weed control in maize (Zea mays L.) under zero and minimum tillage at Samaru, in Nigeria / D.B. Ishaya, P. Tunku, N.C. Kuchinda// Crop Protection. – Vol. 27, Issue 7, July 2008. – P. 1047–1051.
 6. Podkowka Z. Chemical composition and quality of sweet sorghum and maize silages / Z. Podkowka, L. Podkowka // Journal of Central European Agriculture. 2011. – Vol. 12(2). – Р. 294–303.
 7. Yield losses in maize (Zea mays) infested with parthenium weed / M. E. Safdar, A. Tanveer, A.Khaliq, M. A. Riaz // Crop Protection. –Vol. 70, April 2015. – P. 77–82.
 8. Бахтияров Т. Х. Кукуруза на силос в совместных посевах на юго-западе Предуральской лесостепи Республики Башкортостан / Т. Х. Бахтияров, Р. Р. Абдулвалиев, В. Б. Троц // Кормопроизводство. – 2011. – № 2. – С.38–40.
 9. Дроздова О. В. Продуктивність та хімічний склад зеленої маси сумісних посівів різних гібридів кукурудзи та сорго / О. В. Дроздова // Науково-технічний бюлетень № 114. – Інститут тваринництва НААН. – Х., 2015. – С.69-73.
 10. Марчук О.О. Продуктивність сорго цукрового залежно від елементів технології вирощування: дис. на здобуття наук. степеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво» / О.О. Марчук. – Київ, 2015. – 219 с.
 11. Методи випробування і застосування пестицидів / [С.О. Трибель, Д.Д. Сігарьова, М.П. Секун та ін.].; за ред. проф. С.О. Трибеля. – К.: Світ, 2001.− 448 с.
 12. Методика проведення дослідів з кормовиробництва / Під ред. А.О. Бабича. – Вінниця, 1994. – 87 с.
 13. Слукин, А.С. Подбор высокобелковых компонентов для совместных посевов сахарного сорго на силос в лесостепи ЦЧР / А.С. Слукин, В.А. Федотов, А.Н. Крицкий // Аспекты современных агротехнологий: сб. науч. тр. – Воронеж: ВГАУ, 2005. – С. 99-101.
 14. Троц В. Б. Кукуруза в совместных посевах на силос / В. Б. Троц, З. Ф. Сафаров // Кормопроизводство. – 2014. – № 7. – С. 24-28.
 15. Чернелівська О.О. Вплив системи захисту від бур’янів на урожайність та вихід біопалива із сорго цукрового / О.О. Чернелівська, В.С. Деркач // Біоенергетика. − 2014. − № 1. − С. 21-22.
 16. Шевченко М.С. Наукове обґрунтування способів регулювання шкодочинності бур’янів в агроценозах зернових і олійних культур степової зони України: автореф. дис. на здобуття наук. степеня доктора с.-г. наук: спец. 06.01.01 „Землеробство” / М.С. Шевченко. – Дніпропетровськ, 2007. – 41 с.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon grabovskiy_1_2016.pdf342.73 КБ