Ви є тут

Формування елементів продуктивності пшениці озимої та їх зв'язок із якістю сівби в умовах Центральної частини Правобережного Лісостепу України

 

У статті наведено результати досліджень якості сівби пшениці озимої сорту Золотоколоса та вплив її на польову схожість, коефіцієнт кущення, формування продуктивного стеблостою. Дослідження показали, що налаштувати сівалку для суцільної сівби на точну норму висіву досить складно і відхилення за три роки досліджень становило до 5,1 %. Точність глибини загортання дисковими висівними агрегатами невисока і коливалася у роки досліджень в середньому 4,24; 4,6; 4,3 см за планової 4,5 см. Проте відмічено досить високу розбіжність на виділених ділянках у вегетації 2018–2019 рр. (3,4–5,2 см); 2019–2020 рр. (3,5–5,9); 2020–2021 рр. (3,4–5,3 см). Польова схожість суттєво залежала від погодних умов та зволоженості ґрунту, у 2018 та 2019 роках була хорошою 95,3; 94,1 %. Літньо-осіння посуха негативно вплинула на польову схожість 2020 року і вона була нижчою ніж у попередні роки – 85,5 %. Глибина залягання вузла кущіння за дослідний період становила 1,85; 1,9; 1,8 см. Більш суттєві коливання були на виділених ділянках, в період вегетації – 1,5–2,2 см. Коефіцієнт кореляції між глибиною загортання насіння та глибиною залягання вузла кущіння був позитивний, (r = 0,554); (r = 0,095); (r = 0,237). Коефіцієнт продуктивного кущіння за роки досліджень показав незначне варіювання, зокрема у період вегетації 2018–2019 рр. він в середньому становив – 1,56, в наступні роки відповідно 1,60 та 1,54. Найбільше продуктивних стебел за норми висіву 5,5 млн/шт на 1 га було сформовано у вегетацію 2019–2020 рр., в середньому вона становила 717,6 шт./м2 . Проте коливання цієї величини на виділених ділянках досить значне від 605 до 869 шт./м2 , або 84,3–121,1 % від середньої густоти. У вегетацію 2018–2019 рр. середня кількість продуктивних стебел становила 709,4 шт./м2 , з коливанням на виділених ділянках 588 до 869 шт./м2 , або 82,1–122,5 %. Найменше продуктивних стебел було 2020–2021 рр., що пов’язано з досить посушливою осінньою вегетацією. В середньому нараховано 646,8 шт./м2 . Коливання густоти на виділених ділянках цього року найвищі 499–863 шт./м2 , або 77,1–133,4 %.

Ключові слова: пшениця озима, якість сівби, польова схожість, коефіцієнт кущення, продуктивний стеблостій.

 

Посилання: 
1. Effect of seeding rate on yield, yield components and harvest index of winter wheat in the North China Plain / T. Gao et al. Field Crops Research. 2016. 193. P. 1–8.
2. Khalid K., Naqvi M.A., Khurshid A., Khaliq A. Impact of seeding rate on wheat yield and yield components in diverse agro-ecological zones of Pakistan. Journal of Agricultural Science and Technology. 2015. 17. P. 1237–1247.
3. Golovko A.A., Glukhov A.P. Regulation of seed drill for sowing winter wheat. Agrotekhnika. 2010. 2. P. 14–17.
4. Шимановський Д. Посівна технологія пшениці озимої та її перспективи. Аграрна наука та практика. 2020. 2(2). C. 21–25.
5. Архангельський Д. Технології посіву і сівби зернових культур. Агрономічний журнал. 2019. 8(1). С. 77–90.
6. Abbas M., Naz M.Y., Hassan M.U., Zulfiqar F. Impact of sowing methods and sowing density on the yield and yield components of wheat. Journal of Agricultural Science and Technology. 2015. 17(6). P. 1415–1423. DOI: 10.1007/s10344-017-1118-9
7. Колесник А.Я., Якимчук А.М., Хоменко Л.О. Вплив глибини посіву та щільності сівби на продуктивність пшениці озимої. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Технічні науки. 2015. 1 (32). С. 86–90.
8. Haq M.A., Ali M.S., Sana U., Muhammad S. Effect of different seeding depths and seed rates on growth and yield of wheat crop. Pakistan Journal of Agricultural Sciences. 2018. 55(1). P. 141–146.
9. Velmurugan R., Maheswaran M., Priya A. Effect of Seed Rate and Seed Treatment on Yield and Economics of Wheat in Sivagangai District of Tamil Nadu. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 2019. 8(4). P. 829–834. DOI: 10.20546/ijcmas.2019.804.093
10. «Precision agriculture and intelligent machines – A marriage between agriculture and computer science» / Alain Autrique et al. Computers and Electronics in Agriculture. 2018. Vol. 149. P. 19– 28. DOI: 10.1016/j.compag.2018.03.001
11. Accuracy assessment of a seed drill system with individual metering units / Thiago Leandro Lopes et al. Precision Agriculture. 2018. Vol. 19. No 1. P. 29–47. DOI: 10.1007/s11119-017-9529-5
12. Харченко О., Лисенко І. Вплив швидкості руху сівалки на якість сівби пшениці м'якої. Науковий журнал «Аграрна наука». 2020. 8. С. 55–61.
13. Савченко І., Мельник О. Експериментальні дослідження впливу швидкості руху сівалки на якість сівби озимої пшениці. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2017. 230. С. 99–103.
14. Грицаєнко З.М., Грицаєнко А.О., Карпенко В.П. Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і грунтів. Київ: ЗАТ НІЧЛАВА, 2003. 320 c.
15. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). Москва: Агропромиздат, 1985. 352 с.
16. Лихочвор В. Якість сівби в глибині загортання. Агрономія Сьогодні 2016. URL: http://agrobusiness.com.ua/ahrarni-kultury/item/8777-yakistsivby-v-hlyby...
17. Панченко Т.В., Лозінський М.В., Устинова Г.Л. Зміна глибини загортання насіння сортів пшениці ярої та її зв'язок з елементами структури урожайності. Агробізнес сьогодні. 2021. № 04 (443). С. 25–26.
18. Eşiyok D., Arslan M. Effects of different sowing speeds on wheat yield and yield components. Journal of Agricultural Science and Technology. 2014. 16(5). P. 1205–1215.
19. Gao H.Y., Jin Z.Q., Li J.H. Effect of sowing speed on wheat seed distribution uniformity and yield. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering. 2010. 26(11). P. 250–254. 20. Jafari A., Najafi B. Effect of different sowing speeds on some yield and quality traits of wheat (Triticum aestivum L.) cultivars. African Journal of Agricultural Research. 2013. 8(3). P. 300–307.
21. Kaur H., Singh B., Kumar V. Influence of planting speed on wheat emergence, growth and yield in sandy loam soil of Punjab. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 2019. 8(9). P. 2789–2797.
22. Бурденюк-Тарасевич Л.А., Лозінський М.В., Дубова О.А. Кущистість пшениці озимої різного еколого-географічного походження та її зв'язок з елементами продуктивності. Агробіологія: збірник наукових праць. Біла Церква: БНАУ, 2013. № 10 (100). С. 142–147.
23. Effects of seeding rate on yield, quality, and water use efficiency of winter wheat in the North China Plain / J. Guo et al. Agronomy. 2020. 10(7). 978 p.
24. Effect of sowing dates and seed rates on the yield and quality of wheat varieties under irrigated conditions / G. Abbas et al. Journal of Plant Nutrition. 2020. 43(1). P. 104–116.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon panchenko_1_2023.pdf463.89 КБ