Ви є тут

ФОРМУВАННЯ ДОВЖИНИ ГОЛОВНОГО КОЛОСУ В ЛІНІЙ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ РІЗНОГО ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Викладено особливості формування довжини головного колосу в ліній пшениці м’якої озимої різного еколого-географічного походження в контрастні за гідротермічними показниками роки досліджень. Показано вплив довжини головного колосу на формування кількості колосків, кількості зерен, маси зерна з головного колосу і щільності колосу. Встановлено кореляційні зв’язки довжини головного колосу з кількістю колосків, кількістю зерен, масою зерна з головного колосу, щільністю колосу.

Ключові слова: пшениця озима, комбінації схрещування, лінії, екотип, довжина головного колосу, кількість колосків, кількість зерен, маса зерна, щільність колоса, коефіцієнти кореляції.

 

Посилання: 

1. Орлюк А.П. Принципы трансгрессивной селекции пшеницы / А. П. Орлюк, В. В. Базалий. – Херсон, 1998. – 274 с.

2. Лихочвор В. В. Озима пшениця / В. В. Лихочвор, Р. Р. Проць. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2006. – 216с., іл.

3. Пшеница / [Животков Л. А., Бирюков С. В., Степаненко А. Я. и др.]; под ред. Л. А. Животкова; сост. А. К. Медведовский. – К.: Урожай, 1989. – 320 с.

4. Гончарова Э.А. Функциональные механизмы взаимодействия генотип-среда: экспериментально теоретическая основа и практическое использование / Э. А. Гончарова, Г. В. Удовенко, В. А. Драгавцев // Генетические ресурсы культурных растений. Проблемы мобилизации, инвентаризации, сохранения и изучения генофонда важнейших сельскохозяйственных культур для решения практических задач селекции: Международная научно-практическая конференция, Санкт-Петербург, 13-16 нояб., 2001: Тезисы докладов. – СПб, 2001. – С. 255-257.

5. Орлюк А.П. Проблема поєднання високої продуктивності та екологічної стійкості сортів озимої пшениці / А. П. Орлюк, К. В. Гончарова. За ред. М.В. Роїка. // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. праць. – К.: Аграрна наука, 2003. – С. 180–187.

6. Підвищення продуктивного і адаптивного потенціалів пшениці м’якої озимої / В.А. Власенко, В.С. Кочмарський, Л.А. Коломієць, С.М. Маринка // Фактори експериментальної еволюції організмів. – Київ: Логос, 2008. – Т. 5. – С. 25-29.

7. Зубець М.В. Невідкладні завдання вчених-селекціонерів / М.В. Зубець // Вісник аграрної науки. – К., 2000. – № 12. – С. 5–8.

8. Адамень Ф.Ф. Основні напрями науково-технічної політики в селекції сільськогосподарських культур / Адамень Ф.Ф., Корчинський А.А. // Вісник аграрної науки. – К., 2000. – № 10. – С. 5–7.

9. Селекційна цінність нових сортів озимої пшениці сербської селекції за параметрами адаптивності врожайності зерна при різних умовах вирощування / В.В. Базалій, С.М. Бабенко, Ю.О. Лавриненко та ін. // Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. / НАН України, НААН України, АМН України, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова; редкол.: В.А. Кунах (голов. ред.) [та ін.]. – К.: Логос, 2010. – С. 94-98.

10. Методика Державного сортовипробування сільськогосподарських культур (Зернові, круп’яні та зернобобові культури). / Під ред. В.В. Волкодава. – Київ, 2001. – Вип. 2. – 65 с.

11. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

12. Рокицкий П. Ф. Биологическая статистика / П. Ф. Рокицкий. – Мн.: Вышэйшая школа, 1973. – 320 с.

13. Гужов Ю.Л. Тритикале – достижения и перспективы селекции на основе математического моделирования. Монография / Ю.Л. Гужов, П.С. Кесаварао, Р.К. Велланки. – М.: Изд-во УДН, 1987. – 232 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon burdenuk_tarasevich_11_2013.pdf343.84 КБ