Ви є тут

ФІЗІОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ

На різних етапах онтогенезу різностиглих гібридів кукурудзи вивчали інтенсивність і продуктивність фотосинтезу, поглинання ФАР. Технологічний прийом вирощування – густота рослин – впливала на показники фотосинтетичної продуктивності гібридів кукурудзи різних груп стиглості. Підвищення густоти рослин з 80 до 120 тис./га сприяло збільшенню площі листкової поверхні гібридів кукурудзи, їх фотосинтетичного потенціалу, коефіцієнта використання ФАР та виходу сухої речовини. Більш висока асиміляція вуглекислого газу, а також чиста продуктивність фотосинтезу в перерахунку на одну рослину середньостиглого гібрида кукурудзи сприяє формуванню ним підвищеного врожаю.

Ключові слова: гібриди кукурудзи, фотосинтетична продуктивність, густота рослин, вихід сухої речовини.

 

Посилання: 
  1. Киризий Д.А. Фотосинтез и рост растений в аспекте донорно-акцепторных отношений / Д.А. Киризий. – К.: Логос, 2004. – 192 с.
  2. Князюк О.В. Вплив гідротермічних умов на продуктивність гібридів кукурудзи у зв'язку із строками сівби / О.В. Князюк // Вісник БДАУ: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2000. – Вип. 109. – С. 113-120.
  3. Комаров С. Урожайність і якість гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від рівня мінерального живлення в Південному Степу України /С. Комаров // Вісник ЛНАУ. – Львів. – Агрохімія. – Агротермія. – № 13. – 2009. – С. 36-39.
  4. Підпалий І.Ф. Комбінований аналіз результатів польового досліду / І.Ф. Підпалий, Б.О. Рудницький, В.Г. Липовий // Зб. наукових праць ВНАУ. – Вінниця. – Вип. 6(46). – 2010. – С. 73-76.
  5. Липовий В.Г. Кукурудза різних груп стиглості в силосному конвеєрі центрального Лісостепу України / В.Г. Липовий, П.В. Лєхман, В.А. Телефус // Корми і кормовиробництво. – К.: Агронаука, 2003. – № 50. – С. 22-24.
  6. Єфремова З.С. Гібриди кукурудзи різних груп стиглості / З.С. Єфремова // Кукурудза і сорго. – № 5. – 2005. – С. 16-18.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon knuazuk_1_2016.pdf364.07 КБ