Ви є тут

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ СІВБИ СТИМУЛЬОВАНОГО ДРАЖОВАНОГО НАСІННЯ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ

Висвітлено питання вивчення впливу стимулювання насіння ініціюванням проходження початкових фаз проростання з наступним його призупиненням у процесі підготовки на насіннєвому заводі, на продуктивні властивості насіння буряків цукрових. Виробнича перевірка повністю підтвердила ефективність використання для сівби стимульованого дражованого насіння. З’ясовано, що за сівби стимульованим насінням триплоїдних гібридів Уманський ЧС 97 і Олександрія інтенсивність появи сходів була вищою порівняно з контролем, де насіння не стимулювали, особливо на початкових стадіях його появи. Сівба стимульованим насінням забезпечила істотний приріст урожайності коренеплодів обох гібридів, яка становила у гібрида Олександрія 4,4 т/га, у гібрида Уманський ЧС 97 – 3,3 т/га, а збір цукру обох гібридів збільшився на 0,7–0,6 т/га.

Ключові слова: буряки цукрові, стимулювання насіння, польова схожість, цукристість, урожайність.

 

Посилання: 

1. Доронін В.А. Якість насіння – один з головних чинників високої продуктивності буряків цукрових / В.А. Доронін, Л.М. Карпук // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції цукровиків України «Цукробурякове виробництво в умовах реформування національної економіки». – К.: НАЦУ і НУХТ, 2012. – С. 113–116.

2. Доронін В.А. Способи передпосівної підготовки насіння буряків цукрових/ В.А. Доронін, С.І. Марченко, М.В. Бусол // Агроном. – 2006. – № 3. – С. 110–111.

3. Бєлік Я.В. Посівні якості та продуктивні властивості насіння буряків цукрових залежно від способів його стимулювання: дис. канд. с.-г. наук.: 06.01.05 / Бєлік Ярослав Валерійович. – К., 2015. – 172 с.

4. Методика исследований по сахарной свекле. – К.: ВНИС, 1986. – 292 с.

5. Методика определения полевой всхожести семян сахарной свеклы. – К.: ВНИС, 1986. – 194 с.

6. Постигань В.С. Агрометеорологічний огляд по території Черкаської області / В.С. Постигань, Т.В. Базаева. – Черкаси, 2007. – 34 с.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon belik_1_2016.pdf316.79 КБ