Ви є тут

Ефективність технологічних прийомів контролю присутності осоту рожевого та сивого серед промислових насаджень винограду

Метою дослідження було проведення об’єктивного аналізу ефективності технологічних прийомів контролю розвитку осоту рожевого та сивого серед промислових насаджень винограду, враховуючи їх особливості та сучасні заходи боротьби. Обліки чисельності та розвитку бур'янів, проведені в кінці фази росту пагонів винограду на ділянках, ґрунт яких утримувався у стані чорного пару, довели, що частота поширення рослин осоту рожевого та сивого у складі різних біолого-ценотичних угрупувань досягала 53,1–57,4 % з середньою чисельністю 3,4–3,7 шт./м2, які розвивалися віссю ряду кущів та захисної смуги. Вирощування в міжряддях винограду проміжних культур, озимого жита і щавлю кислого зумовлює якісні та кількісні зміни у формуванні видового складу, чисельності і розвитку бур'янів, зокрема багаторічних – осоту рожевого та сивого. У секторах міжрядь, вільних від проміжних культур, віссю ряду кущів та захисної смуги розвиток осоту рожевого та сивого суттєво не відрізняються від аналогічних процесів на ділянці, що утримувалася постійно у стані чорного пару. Встановлено, що традиційні прийоми контролю малоефективні, оскільки не забезпечують повного видалення бур'янів, потребують великих витрат матеріальних та фінансових ресурсів. Найбільш перспективним для скорочення витрат та досягнення максимальної ефективності в боротьбі з осотом рожевим та сивим є комплексне застосування агротехнічних, фітоценологічних та хімічних заходів, з обов’язковим урахуванням біологічних особливостей розвитку бур’яну.

Ключові слова: сегетальна рослинність, забур'яненість, гербіциди, аналіз ефективності технологічних прийомів, озиме жито, щавель кислий, прийоми культивування насаджень, осот рожевий, осот сивий.

 

Посилання: 
1. Власов В.В. Экологические основы формирования виноградных ландшафтов. Одесса, 2013. 250 с.
2. Груздев Г.С., Туликов А. М. Особенности вегетативного размножения осота розового (Sonchus arvensis) и осота седого (Cirsium incanum Fisch). Известия ТСХА. М: Колос, 1986. С. 83–95.
3. Система сертифікованого виноградного розсадництва України / Гадзало Я.М. та ін. Київ. Аграрна наука, 2015. 288 с.
4. Гель І.М. Систематика, ампелографія та селекція винограду. Львів, 2015. 90 с.
5. Дімчев В. З чого почати закладання винограднику? Пропозиція. 2017. №1. С. 134–136.
6. Зеленянська Н.М. Наукове обґрунтування та розробка сучасної технології вирощування садивного матеріалу винограду: автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук. Одеса, 2015. 48 с.
7. Зеленянська Н.М. Теоретичні та практичні основи окремих прийомів вирощування щеплених саджанців винограду в Україні. Варшава: Diamond trading tour, 2014. 108 с.
8. Іващенко О.О. Реакція бур'янів на дефіцит світлової енергії. Рослини-бур'яни: особливості біології та раціональні системи їх контролювання в посівах сільськогосподарських культур: матеріали 7-ї науково-теоретичної конференції Українського наукового товариства гербологів (3–5 квітня 2010 р. м. Київ). К.: Колообіг, 2010. С. 72–78.
9. Іващенко О.О. Особливості реакції рослин на індуковані стреси і наукове обґрунтування способів захисту посівів від бур'янів: автореф. дис. …д-ра с.-х.наук. К., 2015. 46 с.
10. Макодзеба І.О., Фісюнов О.В., Циков В.С. Знищення осоту на полях. Дніпропетровськ: Промінь, 1988. 44 с.
11. Могилюк Н.Т. Особливості забур'янення промислових виноградників в зоні Півленно-західного Степу України. Вісник аграрної науки Південного регіону. Сільськогосподарські та біологічні науки. 2005. Вип. 6. С. 106–112.
12. Сніговий В.С., Малярчук М.П., Сіденко В.П. Осот рожевий та інші багаторічні бур’яни і боротьба з ними на півдні України. Херсон: Айлант, 2001. 12 с.
13. Сайко В.Ф., Землеробство в сучасних умовах. Вісник аграрної науки. 2002. № 5. С. 5–10.
14. Циков В.С., Матюха Л.П. Бур’яни – шкодочинність і система захисту. Дніпропетровськ: ЕНЕМ, 2006. 86 с.
15. Фисюнов А.В. Сорные растения и борьба с ними. М.: Знание, 1973. 64 с.
16. Яворівський О.Г., Веселовський І.В., Фісюнов О.В. Бур’яни і заходи боротьби з ними. К.: Урожай, 1979. 192 с.
17. Сторчоус І. М. Осот рожевий: особливості поширення та методи контролю. Агроном. 2017. С. 54–61.
18. Власов В.В., Штирбу А.В., Булаєва Ю.Ю. Сучасний стан і тенденції розвитку галузі виноградарства України. Виноградарство і виноробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Одеса: ННЦ “ІВіВ ім. В.Є. Таїрова”, 2016. Вип. 53. С. 62–67.
19. Павлова О.С. Актуальні проблеми розвитку виноградарства та виноробства О.С. Павлова. URL: http:dspace. nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/19488/08- Pavlova.pdf?sequence=1
20. Плясунов Н.П. Виноград селекционеров-любителей. Дім, сад, город: бібліотека. № 1 (січень-лютий) 2012. 60 с.
21. Попова М.М. Сучасний стан виноградарства і виноробства України та роль її окремих регіонів у розвитку галузі. URL: http: businessinform.net/ pdf/2014/7_0/136_142.pdf.
22. Тінтулов Ю.В. Державне регулювання розвитку виноградарства та виноробства в Україні. URL: http: www. br.com.ua/referats/dysertacii_ta_autoreferaty/89565.htm.
 
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon minkin_2_2020.pdf (51)606.19 КБ