Ви є тут

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОДУКТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ПІДГОТОВКИ НАСІННЯ

За час проведення досліджень визначено біологічні особливості і продуктивність цукрових буряків залежно від фракції насіння та встановлено, що якість дражованого та  інкрустованого насіння залежить від розміру технологічних фракцій.

Доведено, що за високої енергії проростання і схожості – вище 90 % – фракція насіння 3,5-4,5 мм не забезпечила одержання необхідної польової схожості.

Технологія підготовки дражованого та інкрустованого насіння крупних фракцій ЧС гібрида цукрових буряків із використанням сукупності результатів досліджень забезпечує його лабораторну схожість, вирівняність і одноростковість на рівні 90 % і вище, польову схожість – 71-80 %, збір цукру – 9,5–10,5 т/га.

Ключові слова: цукрові буряки, триплоїдні гібриди, інкрустоване насіння, фракція насіння, схожість насіння, дражоване насіння.

 

Посилання: 

1. Реєстр сортів рослин України на 2016 рік. – К.: Державна комісія по сортовипробуванню. – 2015. – 76 с.

2. Доронін В.А. Способи передпосівної підготовки насіння цукрових буряків / В.А. Доронін, С.І. Марченко, М.В. Бусол // Агроном. – 2006. – №3. – С. 110–111.

3. Доронін В.А. Доброякісність насіння / В.А. Доронін, М.В. Бусол // Насінництво. – 2007. – №5. – С. 7–8.

4. Доронін В.А. Біологічні особливості формування гібридного насіння цукрових буряків та способи підвищення його врожайності і якості (монографія) / В.А. Доронін. – К.: Поліпром, 2009. – 299 с.

5. Доронін В.А. Ефективність шліфування насіння з використанням різних за принципом роботи машин / В.А. Доронін, М.В. Бусол // Збірник наукових праць. – К.: ІЦБ, 2008. – Вип. 10 – С. 206–211.

6. Карпук Л.М. Вплив способів підготовки насіння на польову схожість та рівномірність розміщення цукрових буряків / Л.М. Карпук // Збірник наукових праць. – К.: ІЦБ, 2008. – Вип. 10 – С. 211–216.

7. Доронін В.А. Прийоми підвищення схожості насіння цукрових буряків у процесі передпосівної його підготовки / В.А. Доронін, М.В. Бусол // Збірник наукових праць селекційно-генетичного інституту – національного центру насіннєзнавства та сортовивчення. – Одеса.: СПНАЦНАС, 2006. – Вип. 7(47). – С. 124–133.

8. Доронін В.А. Способи передпосівної підготовки насіння цукрових буряків / В.А. Доронін, С.І. Марченко, М.В. Бусол // Агроном. – 2006. – №3. – С. 110–111.

9. Laser in agriculture / A. Hernandez, P. Dominguez, O. Cruz et al. // International Agrophysics. – 2010. – Vol. 24. – № 4. – Р. 407-422.

10. Wojcik S. Effect of microwave radiation on the fild and technological guality of sugar beet roots / S. Wojcik, M. Dziamba, S. Pietruszewski // Acta Agrophysica. – 2006. – Vol. 106. – Р. 623-630.

11. Effect of seed stimulation on germination and sugar beet yield / U. Prosba-Bialczyk, H. Szajsner, E. E. Grzys et al. // International Agrophysics. – 2013. – Vol. 27. – №2. – Р. 195-201.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon glevaskiy_1_2016.pdf288.47 КБ