Ви є тут

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ І ШКІДЛИВІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ ЯБЛУНЕВОЇ ПОПЕЛИЦІ (APHIS POMI DEG) В УМОВАХ ПРОМИСЛОВИХ НАСАДЖЕНЬ ЯБЛУНІ НВВ УМАНСЬКОГО НУС

Дослідженнями, проведеними впродовж 2016–2017 рр. встановлено, що розвиток яєць зеленої яблуневої попелиці, що перезимували починається в першій-другій декаді березня за середньодобової температури +5 °С. Яйця, які перезимували мають більш темніший колір на відміну від яєць які вимерзли. Початок виходу личинок з яєць припадає на другу декаду квітня, коли сума ефективних температур вище +5 °С становить 37,5–39,3 °С. Тривалість виходу личинок із зимуючих яєць коливалась від 12 до 14 днів.

Поява самок-засновниць спостерігалась у першій декаді травня, сума ефективних температур на цей час становила 125,7–141,1 °С. Встановлено, що за своє життя самка-засновниця відроджує 43–55 личинок, з яких через 11–18 днів розвиваються безкрилі і крилаті самки-розселювачки.

Поява зимуючих яєць відмічена у другій декаді вересня за суми ефективних температур 2124,5 – 2251,7 °С.

Шкідливість зеленої яблуневої попелиці проявляється:

– у зменшенні площі листової пластинки, найбільша площа листової пластинки була відмічена на контрольному варіанті – 28,9 см2. Із появою та ущільненням колоній попелиці на пагонах площа листка зменшувалась. Так за чисельності 20 колоній на 100 пагонів асиміляційна поверхня листка зменшилась на 15,9 %, 30 колоній – на 21,1 % і найменша площа – 18,6 см2 або 35,6 % до контролю була отримана у варіанті з найбільшою у досліді чисельністю колоній на 100 пагонів – 50 шт.;

– у зменшенні середньої маси плоду, найбільша середня маса плоду сорту Айдаред на підщепі М 26 була отримана на контролі і становила 153,5 г у 2016 році і 164,3 г у 2017 році, що в середньому становило 158,9 г. Максимальне зниження ваги плоду – 22,8 % до контролю спостерігалось за чисельності 50 колоній попелиці на 100 пагонів.

Ключові слова: зелена яблунева попелиця, біологія розвитку, сума ефективних температур, шкідливість, промислові насадження яблуні.

 

Посилання: 

1. Самойленко О. Інтенсивний сад в умовах України. Пропозиція. 2013. №2. с. 34–37.

2. Мельник О. В.Тенденція виробництва яблук у Європі і світі. Новини садівництва. 2016. №4. С. 17–27.

3. Інтегрований захист плодових культур : навч. посіб. / Ю.П. Яновський та ін. Київ: Фенікс, 2015. 648 с.

4. Економічна ефективність вирощування яблук в Україні. Новини садівництва. 2013. №4. С. 22–23.

5. Якою є нині і якою бачиться наша садівнича галузь до 2025 року. 2017. № 3. С. 25–26. URL: http://sadvino-gradvino.org.ua/.

6. Бурляй О. Л., Коваленко О. С., Підопригора О. В. Конкурентоспроможність продукції садівництва України в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів. Збірник наукових праць Уманського НУС. Умань, 2016. Вип. 89. Частина 2. С. 73–92.

7. Яновський Ю.П. Основні шкідники зерняткових культур і захист рослин від них у лісостепу України: монографія. Корсунь-Шевченківський : ПП «Ірена», 2002. 299 с.

8. Swirski E., Amitai S. Annotated list of aphids (Aphidoidea) in Israel. Israel Journal of Entomology. 1999. Vol. 33. P. 1-120.

9. Лаба Ю. Попелиці кісточкових – не все так просто!. Пропозиція. 2014. №10. С. 23–24.

10. Identification, distribution, and molecular characterization of the apple aphids Aphis pomi and Aphis spiraecola (Hemiptera: Aphididae: Aphidinae) / Foottit R.G. et al. Canadian Entomologist. 2009. Vol. 141. P. 478–495.

11. Lagos D.M., Voegtlin D.J., Coeur d’acier A. & Giordano R. Aphis (Hemiptera: Aphididae) species groups found in the Midwestern United States and their contribution to the phylogenetic knowledge of the genus. Insect Sci. 2014. Vol. 21. P. 374–391.

12. Бандура Л. П., Маслікова К. П., Німенко С.О. Захист промислового яблуневого саду від зеленої яблуневої попелиці в умовах Степу України. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. 2015. № 9. С. 81–85.

13. Новокшонова В. Г., Жукова М. И. Конференция по экологии тлей. Защита растений. 1992. №6. С. 62–63.

14. Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология : учеб. пособ. 3-е изд. перераб. и доп. М. : Изд-во "Высш. шк.", 1980. 416 c.

15. Броун І.В. Зелена яблунева попелиця (Аphis pomi deg.) та її вплив на фізіолого-біохімічні показники кормових рослин. Науковий вісник НЛТУ України, 2013. Вип. 23. С. 260–263.

16. Журавльов В.В. Попелиці (Homoptera, Aphidoidea) деревно-чагарникової рослинності України : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.24. К. : Вид-во "Логос", 2005. 24 с.

17. Федоренко В. П., Броун І. В. Біологічний захист від зеленої яблуневої попелиці. Карантин і захист рослин, 2012. № 1. С. 24–25.

18. Dunbar H. E., Wilson A. C., Ferguson N. R., Moran N.A. Aphid thermal tolerance is governed by a point mutation in bacterial symbionts. PLoS Biol. 2007. No 5. 96 p.

19. Rakauskas R., Rupais A. Biology of the green apple aphid in Lithuania. Act. Entomol. Litu. 1983. Vol. 2, No 1. Р. 20–30.

20. Манько О. В., Власова О. Г., Гродський В. А. Багаторічний моніторинг видового складу і чисельності комах та кліщів на яблуні в степовій зоні країни. Захист рослин. 2002. № 6. С. 10–11.

21. Яновський Ю. Захист насаджень зерняткових культур. Пропозиція. 2011. № 4. С. 36–37.

22. Хоменко І. І. Захист зерняткових садів у Центральному Лісостепу України. Київ: Фенікс, 1996. 239 с.

23. Сядриста О.В., Бойко Л.А. Сисні шкідники саду. Новини захисту рослин. 1999. № 7–8. С. 20–21.

24. Рак С. В. Біологічні особливості розвитку зеленої яблуневої попелиці: зб. наук. пр. Уманського НУС / упоряд. та відп. ред. Непочатенко О. О. Умань, 2015. С. 187–188.

25. Броун І. В. Інсектициди і зелена яблунева попелиця. Карантин і захист рослин. 2011. № 10. С. 21–22.

26. Carrol D.P., Hoyt S.C. Developmental rate, weight and ovarian parameters of apple aphid, Aphis pomi reared at one or two constant temperatures, with evidence of residual effects. Environ. Entomol. 1986. Vol. 15. Р. 607–613.

27. Градченко С. Захист саду після цвітіння. Пропозиція, 2017. № 5. С. 130–132.

28. Яновський Ю. П. Фауна розсадників зерняткових культур у Центральному Лісостепу. Захист рослин, 2001. № 12. С. 18–19.

29. Методики випробування і застосування пестицидів / С. О. Трибель та ін. ; за заг. ред. проф. С. О. Трибеля. Київ : Світ, 2001. 448 с.

30. Куян В. Г., Положенець В. М., Пелехатий В. М. Селекція плодових культур : навч. посіб. Житомир : Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2013. 92 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon krikunov-agro-1-2018-136-143.pdf (54)249.32 КБ