Ви є тут

БІОЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА СПОСОБІВ ВИРОЩУВАННЯ ТА СИСТЕМ ЖИВЛЕННЯ ТОМАТА

Встановлено коефіцієнти біоенергетичної ефективності (КБЕ) вирощування томата сорту Чайка у беззмінній культурі і за переривання ланками сівозмін з різними системами живлення у богарних умовах Правобережного Лісостепу України. Наведені розрахунки вказують, що за переривання беззмінного вирощування томата на продовольчі цілі чотирирічною ланкою сівозміни сприяло накопиченню найвищої енергії врожаєм. Проте, найвищий коефіцієнт біоенергетичної ефективності був зафіксований за переривання вирощування томата однорічною ланкою сівозміни.

Найбільш ефективною виявилася органо-мінеральна система живлення, яка забезпечувала високу врожайність та якість овочевої продукції, тим самим збільшуючи енергію накопичену урожаєм.

Ключові слова: Джоуль, томат, сівозміна, добрива, біоенергетична ефективність, коефіцієнт.

 

Посилання: 

1. Болотських О.С. Енергетичний аналіз сучасних технологій в овочівництві / О.С. Болотських, М.М. Довгаль // Овочівництво і баштанництво. – Х., 1999. – Вип. 44. – С. 124-130.

2. Болотських О.С. Методика біоенергетичної оцінки технологій в овочівництві / О.С. Болотських, М.М. Довгаль. – Х.: ХДАУ, 1999. – 28 с.

3. Болотських О.С. Енергетична оцінка технологій виробництва огірка / О.С. Болотських, М.М. Довгаль // Вісник аграрної науки. – 1996. – Вип. 41. – C. 9-13.

4. Гіптенко Н.М. Способи вирощування розсади та їх вплив на основні біохімічні показники плодів помідора / Н.М. Гіптенко // Карантин і захист рослин. – 2015. – № 1. – С. 1-3.

5. Гіптенко Н.М. Вирощування розсади помідора у касетах для плівкових теплиць без обігріву / Н.М. Гіптенко // Карантин і захист рослин. – 2015. – № 6. – С. 18-21.

6. Методика биоэнергетической оценки технологий в овощеводстве / [А.С. Болотских, Н.Н. Довгаль, В.Ф. Пивоваров, Л.В. Павлов]. – М.: ВНИИССОК, 2009. – 30 с.

7. Рослинництво / В.В. Базалій, О.І. Зінченко, Ю.О. Лавриненко та ін. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – С. 102-105.

8. Типові норми на кінно-ручних роботах у рослинництві / [В.В. Вітвицький, І.В. Лобастов, М.Ф. Кисляченко та ін.]. – К.: НДІ Украгропромпродуктивність, 2005. – 736 с.

9. Типові норми на механізовані сільськогосподарські роботи. Вид. третє, доп. і перероб. – К.: Урожай, 1982. – 504 с.

10. Хвостик В. Рекомендации по выращиванию томата в первом обороте / В. Хвостик // Овощеводство. – 2016. – № 4. – С. 30-33.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon gubar_1_2016.pdf277.65 КБ