Ви є тут

ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА РЕТАРДАНТНОГО ЗАХИСТУ НА УРОЖАЙНІСТЬ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ПИВОВАРНОГО

Представлені результати досліджень з вивчення впливу норм внесення мінеральних добрив та ретардантного захисту посівів на урожайність зерна ячменю ярого пивоварного. Встановлено, що застосування ретардантного захисту посівів сприяє збереженості більшої кількості рослин на одиниці площі за рахунок збільшення стійкості їх до вилягання та має позитивний вплив на формування урожайності за рахунок біохімічних змін в рослинному організмі. Найвища урожайність досліджуваних сортів ячменю ярого була отримана за норми удобрення N90P90K120 за умов застосування ретардантів Хлормекват-хлорид 750 та Терпал. За вирощування ячменю ярого без застосування ретардантів найбільш ефективною нормою удобрення є N60P60K80 кг д. р./га.

Ключові слова: ячмінь ярий пивоварний, норми удобрення, ретарданти, урожайність.

Посилання: 

1.  Л. H. Влияние элементов агротехники на ячменя / Л. Н. Вислобокова, Ю. П. , В. А. Воронцов // Земледелие, 2010. – № 6. – С. 25–28.

2. Войтович Н. В. Технология возделывания, урожайность и качество пивоваренного ячменя / Н. В. Войтович, H. A. Ерошенко // Земледелие. – 2010. – № 6. – С. 28–29.

3. Гораш О. С. Обґрунтування зони вирощування пивоварного ячменю / О.С. Гораш // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 1. – С. 24–29.

4. Дериглазова Г. М. Влияние природных и антропогенных факторов на урожай и качество зерна ярового ячменя / Г. М. Дериглазова // Земледелие, 2012. – № 6. – С. 43–45.

5. Камінська В. В. Особливості формування елементів продуктивності сортів ячменю ярого в північній частині Лісостепу / В. В. Камінська, О. В. Шморгун, О. Ф. Дудка // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Землеробство». – Вип. 84. – К.: ВП «Едельвейс», 2012. – 75 с.

6. Копчик З. М. Пивоварний ячмінь на Заході України: монографія / З. М. Копчик. – Львів: Сполом, 2007. – 151 с.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon kalenska_holodchenko.pdf (65)212.65 КБ