Ви є тут

ЗНАЧЕННЯ ХЛІБОРОБСЬКОЇ ПРАКТИКИ ХVІІІ СТОЛІТТЯ В УДОСКОНАЛЕННІ І ЗМІНІ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА

У землеробстві ХVIII ст. центральних губерній Росії застосовувалася значна кількість високопродуктивних агротехнічних заходів, що відрізнялися продуманістю і проводилися з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов. Хліборобський досвід замикався у вузьких локальних рамках районів, окремих селищ і недостатньо синтезувався агрономічною наукою. Показана роль хліборобської практики в удосконаленні і зміні систем землеробства.

Ключові слова: хліборобська практика, система землеробства, родючість ґрунту, добрива, культури, обробіток грунту, строки сівби, норми висіву.

 

Посилання: 

1. Комов И.М. О земледелии / И.М. Комов. – М.: Тип. Пономарева, 1788. – С. 20, 3, 223-246, 173-179, 130-153, 30-40, 333-335.

2. Центральный государственный архив древних актов (ЦГАДА), ф.1274, д.3165, лл.1-148.

3. ЦГАДА, ф. Дворцового отдела, оп. 39, д. 779, лл. 40-44; д. 792, лл. 1-42 об.

4. ЦГАДА, ф. Дворцового отдела, оп. 39, д. 779, лл. 17-23.

5. Петровская И.Ф. Наказы вотчинным приказчикам первой четверти ХVІІІ в. / И.Ф. Петровская // Исторический архив. Т. 8. – М., 1953. – С. 226-230, 268, 231-233.

6. Заозерский А.И. Царская вотчина в ХVІІІ в. / А.И. Заозерский. – М., 1937. – С. 84, 231.

7. Андреев А.И. Наказы вотчинному приказчику /А.И. Андреев// Исторический архив. Т. 8. – М., 1953. – С. 223, 222.

8. ЦГАДА, ф. Дворцового отдела, оп. 11, д. 31055, л. 1.

9. ЦГАДА, ф. Госархив, р. 15, д. 184, лл. 131-133; ф. Дворцового отдела, оп. 14, д. 32363, лл. 398-399; д. 31055, лл. 1-6.

10. Индова Е.И. Земледельческая практика в Центральной России ХVІІІ в. / Е.И. Индова // Из исторического опыта сельского хозяйства СССР. – М.: Наука, 1969. – С. 32-44.

11. ЦГАДА, ф. 1261, оп. 2, д. 740; ф. Дворцового отдела, оп. 39, д. 779, лл. 40-44.

12. Рубинштейн Н.Л. Сельское хозяйство в России во второй половине ХVІІІ в. / Н.Л. Рубинштейн. – М., 1957. – С. 335-338.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon primak_10_2013.pdf229.33 КБ