Ви є тут

ЗМІНА ЗАПАСІВ ДОСТУПНОЇ ВОЛОГИ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ТА УДОБРЕННЯ

Досліджено вплив різних систем обробітку (систематичної полицевої, безполицевої, комбінованої та тривалої мілкої), різних рівнів удобрення на зміну запасів доступної вологи в метровому шарі грунту, а також на продуктивність поля зайнятого озимою пшеницею. Встановлено, що системи обробітку грунту та удобрення справили помітний вплив на запаси продуктивної вологи.

Так, заміна системи тривалого полицевого обробітку безполицевим призвела до істотного зменшення запасів доступної вологи в 0-30 см шарі грунту, на час сівби озимої пшениці, на неудобрених ділянках на 3,3 мм і за внесення добрив на 2,6-2,8 мм, у метровому 0-100 см шарі грунту відповідно на 5,1 та 5,2 мм, за НІР05 1,14-1,58 мм. За комбінованої та тривалої мілкої систем обробітку істотного зменшення запасів продуктивної вологи в цей період не спостерігалось. На час збирання озимої пшениці запаси доступної вологи були меншими в 0-30 та 0-100 см шарі грунту за безполицевого обробітку. Продуктивність поля зайнятого озимою пшеницею була найбільшою при застосуванні комбінованої системи обробітку грунту. У варіанті із безполицевим обробітком спостерігалось істотне зниження урожайності зерна озимої пшениці, із тривалим мілким обробітком – істотного зниження урожайності озимої пшениці не було.

Ключові слова: озима пшениця, продуктивна волога, родючість, структура, продуктивність, урожайність, системи обробітку, удобрення.

Посилання: 

1. Системи землеробства: історія їх розвитку і наукові основи / І.Д. Примак, В.А. Вергунов, В.Г. Рошко та ін.; За ред. І.Д. Примака. – Біла Церква,  2004. – 528 с.

2. Екологічні проблеми землеробства / І.Д. Примак, Ю.П. Манько, Н.М. Рідей та ін.; За ред. І.Д. Примака. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 456 с.

3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М.: Колос, 1985. – 416 с.

4. Основи наукових досліджень в агрономії / В.О. Єщенко, В.Г. Копитко, В.П. Опришко, П.В. Костогиз; За ред. В.О. Єщенка. – К.: Дія, 2005. – 288 с.

5. Наукові основи землеробства  / І.Д. Примак, В.А. Вергунов, В.Г. Рошко та ін.; За ред. І.Д. Примака. – Біла Церква,  2005. – 406 с.

6. Грищенко Р.Є. Технологія вирощування екологічно чистого зерна озимої пшениці / Р.Є. Грищенко // Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН. – К.: – 1997. – Вип.1. – С. 109-111.

7. Рубін С.С. Землеробство / С.С. Рубін, А.Г. Михаловський, В.П. Ступаков. – К.: Вища школа, 1980. – 464 с.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon karpenko.pdf223.99 КБ