Ви є тут

ЗМІНА АГРОФІЗИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ГРЕЧКИ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ТА УДОБРЕННЯ

Досліджено вплив різних систем обробітку (систематичної полицевої, безполицевої, комбінованої та тривалої мілкої), різних рівнів удобрення на зміну агрофізичних показників родючості (структури, будови) грунту, а також на продуктивність поля зайнятого гречкою. Встановлено, що заміна системи тривалого полицевого обробітку безполицевим призвела до збільшення об’ємної маси орного (0-30 см) шару грунту, на час сівби гречки, на неудобрених ділянках на 0,02 г/см3 і за внесення добрив на 0,02-0,03 г/см3, у комбінованій системі обробітку істотного збільшення щільності в цей період не спостерігалось. Продуктивність поля зайнятого гречкою була найбільшою при застосуванні комбінованої системи обробітку грунту. У варіанті із безполицевим обробітком спостерігалось істотне зниження урожайності зерна гречки. У варіанті із тривалим мілким обробітком істотного зниження урожайності гречки не було.

Ключові слова: гречка, агрофізичні показники, родючість, структура, щільність, продуктивність, урожайність, системи обробітку, удобрення.

Посилання: 

1. Системи землеробства: історія їх розвитку і наукові основи / І.Д. Примак, В.А. Вергунов, В.Г. Рошко та ін.; За ред. І.Д. Примака. – Біла Церква, 2004. – 528 с.

2. Екологічні проблеми землеробства / І.Д. Примак, Ю.П. Манько, Н.М. Рідей та ін.; За ред. І.Д. Примака. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 456 с.

3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М.: Колос, 1985. – 416 с.

4. Основи наукових досліджень в агрономії / В.О. Єщенко, В.Г. Копитко, В.П. Опришко, П.В. Костогиз; За ред. В.О. Єщенка. – К.: Дія, 2005. – 288 с.

5. Наукові основи землеробства / І.Д. Примак, В.А. Вергунов, В.Г. Рошко та ін.; За ред. І.Д. Примака. – Біла Церква, 2005. – 406 с.

6. Грищенко Р.Є. Технологія вирощування екологічно чистого зерна гречки / Р.Є. Грищенко // Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН. – К., 1997. – Вип.1. – С. 109-111.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon karpenko_2_2014.pdf187.1 КБ