Ви є тут

Зав’язування зерен Triticum aestivum L. залежно від умов року за схрещування сортів із 1AL.1RS та 1BL.1RS транслокаціями

Проведено дослідження батьківських компонентів пшениці м’якої озимої селекції Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН України та Інституту фізіології рослин і генетики НАН України. Виявлено залежність зав’язування гібридного насіння пшениці м’якої озимої від впливу умов року та наявності пшенично-житніх транслокацій 1AL.1RS та 1BL.1RS у батьківських компонентів. За результатами дисперсійного аналізу встановлено, що в польових умовах ефективність схрещування та відсоток зав’язування зерна істотно залежали від взаємодії чинників (47,7 %, p ≤ 0,05), погодних умов року (30,4 %) і генотипу сорту (21,5 %) та неістотно (0,4 %) – від неврахованих чинників. У групі схрещувань 1BL.1RS / 1BL.1RS середній показник відсотка зав’язування був найбільшим впродовж 2016–2021 рр. – від 39,6 до 55,3 %, а в несприятливому 2019 р. був найнижчим – 31,4 %. Максимальні середні показники за роки досліджень (48,3 %) і в сприятливих погодних умовах 2017 р. (68,3 %) одержали в схрещуваннях за використання як материнської форми сорту Світанок Миронівський 1BL.1RS, а мінімальні (37,1 і 45,2 %) – сорту Калинова 1BL.1RS. Кращими за середнім відсотком зав’язування були гібридні комбінації: Світанок Миронівський / Калинова (56,1 %), Легенда Миронівська / Калинова (54,6 %), Золотоколоса / Світанок Миронівський (53,3 %), Легенда Миронівська / Експромт (52,4 %), Колумбія / Золотоколоса (48,1 %), Світанок Миронівський / Легенда Миронівська (47,6 %) і Світанок Миронівський / Золотоколоса (46,4 %).
Ключові слова: пшениця м’яка озима, пшенично-житні транслокації, завʼязуваність, погодні умови, генотип.

 

Посилання: 
1. Литвиненко М.А., Голуб Є.А., Хоменко Т.М. Особливості створення та ідентифікація екстра сильних за хлібопекарськими властивостями сортів пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L). Plant Varieties Studyng and Protection. 2018. Т. 14. № 1. С. 66–73.
2. Використання генних транслокацій або хромосомних заміщень у селекції пшениці м’якої / Власенко В.А. та ін. Селекційна еволюція миронівських пшениць: монографія. Миронівка, 2012. С. 187–199.
3. Singh N.K., Shepherd K.W., McIntosh R.A. Linkage mapping of genes for resistance to leaf, stem and stripe rusts and ω-secalins on the short arm of rye chromosome 1R. Theor. Appl. Genet. 1990. 80 (5). Р. 609–616. DOI: 10.1007/ BF00224219.
4. Лялько І.І., Дубровна О.В., Моргун Б.В. Аналіз мейозу в сортів пшениці озимої м’якої – носіїв пшенично-житніх транслокацій 1ВL.1RS та 1AL.1RS. Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2018, Том 16. № 2. С. 174–182.
5. Detection of perspective winter wheat genotypes by electrophoretic spectra of storage proteins / Kozub N.O. et al. Миронівський вісник: зб. наук. праць. Миронівка, 2015. Вип. 1. С. 105–118.
6. Ідентифікація 1AL/1RS транслокації у сортів м’якої пшениці української селекції / Козуб Н.О. та ін. Цитология и генетика. 2005. 39. № 4. С. 20–24.
7. Agronomic effect of wheat-rye translocation carrying rye chromatin (1R) from different sources / Kim W. et al. Crop Sci. 2004. 44. P. 1254–1258.
8. Бакуменко О.М., Осьмачко О.М., Власенко В.А. Комбінаційна здатність сортів пшениці озимої Крижинка та Смуглянка: монографія. Суми: Мрія. 2019. 194 с.
9. Результати використання інтрогресивних генотипів при створенні донорів стійкості до борошнистої роси, видів іржі та інших ознак у пшениці м’якої / Моцний І.І. та ін. Селекція і насінництво. 2020. Випуск 117. С. 119– 138. DOI: 10.30835/2413-7510.2020.207004
10. Лозінський М.В., Устинова Г.Л. Успадкування в F 1 і трансгресивна мінливість в F2 довжини головного колосу за схрещування різних за скоростиглістю сортів пшениці м’якої озимої. Агробіологія: збірник наукових праць. Біла Церква, 2020. Вип. 2. С. 70–78.
11. Evaluation of Thousand Kernel Weight Performance, Its Variability and Stability in Promising Winter Wheat (Triticum aestivum L.) Breeding Lines / Lozinskyi M. et al. Indian Journal of Natural Sciences. Vol. 12. Issue 67. August. 2021.
12. Crespo-Herrera L.A., Garkava-Gustavsson L., Ahman I.A. Systematic review of rye (Secale cereal L.) as a source of resistance to pathogens and pests in wheat (Triticum aestivum L.). Hereditas. 2017. 154. P. 14–23. DOI: 10.1186/ s41065-017-0033-5.
13. Leaf rust resistance of bread wheat (Triticum aestivum L.) lines derived from interspecifc crosses / Gorash A. et al. Zemdirbyste-Agriculture. 2014. 101 (3). P. 295–302.
14. Mapping a region within the 1RS.1BL translocation in common wheat affecting grain yield and canopy water status / Howell T. et al. Theoretical and Applied Genetics, 2014. 127 (12). P. 695–2709. DOI: 10.1007/s00122-014- 2408-6
15. Creation of bread spring wheat breeding material with wheat-rye translocations / Хоменко С.О. та ін. Plant varieties studying and protection. 15. 1 (Apr. 2019). 2019. Р. 18–23. DOI: 10.21498/2518-1017.15.1.2019.162477.
16. Ідентифікація вихідного матеріалу пшениці озимої миронівської селекції за електрофоретичними спектрами запасних білків / Созінов І.О. та ін. Агробіологія: збірник наукових праць. Біла Церква, 2015. № 2. С. 46–52.
17. Шестопал О.Л., Замбріборщ І.С., Топал М.М. Гаплопродукційна спроможність пшениці м’якої озимої за наявності в генотипі пшенично-житніх транслокацій. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Біологія. 2014. № 1129. Вип. 23. С. 53–58.
18. Власенко В.А., Бакуменко О.М., Осьмачко О.М. Успадкування елементів продуктивності гібридами першого покоління сортів пшениці м’якої озимої з пшенично-житніми транслокаціями. Вісник Сумського національного аграрного унституту. Суми, 2014. Вип. 9 (28). С. 144–149.
19. Картування нового секалінового локусу на житньому плечі 1RS / Козуб Н.О. та ін. Цитология и генетика. 2014. Т. 48, № 4. С. 3–8.
20. Козуб Н.А., Созинов И.А., Созинов А.А. Влияние присутствия ржаной 1BL/1RS транслокации на признаки продуктивности у растений F2 мягкой пшеницы от скрещивания почти изогенных линий по глиадиновым локусам. Факторы экспериментальной эволюции организмов. К.: Логос, 2010. Т. 8. С. 141–145.
21. Hofmann B. Alteration of drought tolerance of winter wheat caused by translocation of rye chromosome segment 1R. Cereal Res. Commun. 2008. 36. P. 269–278.
22. Influence of climatic factors on Triticum aestivum L. grains formation in F1 crossing varieties with 1AL.1RS and 1BL.1RS translocations / Kyrylenko V.V. et al. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. 11 (2). P. 99–105. DOI: 10.15421/2021_85 23. Evaluation of selected soft winter wheat lines for main ear grain weight / Lozinskiy M. et al. Agronomy Research. 19 (2), 2021. P. 540–551. DOI: 10.15159/AR.21.071
24. Васильківський С.П., Кочмарський В.С. Селекція та насінництво польових культур: підручник. ПрАТ «Миронівська друкарня». 2016. 376 с.
25. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon kirilenko_2_2021-75-83.pdf656.33 КБ