Ви є тут

ЯКІСТЬ КОРЕНЕПЛОДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ СЕЛЕКЦІЙ ПІСЛЯ ЗБЕРІГАННЯ

Вивчено продуктивність гібридів цукрових буряків вітчизняної та зарубіжної селекцій під час зберігання.

Установлено, що гібриди в умовах вирощування були уражені паршею, гнилями бурою, звичайною та поясковою, а деякі з них фузаріозною. Більше були уражені німецькі, шведські, меншою мірою гібриди української та спільної селекцій.

Як видно з проведених досліджень, всі переваги більшості гібридів іноземного походження як у технологічній якості, так і урожайності були втрачені, навіть за короткострокового зберігання, особливо за високих температур повітря. Тому їх краще збирати і переробляти без зберігання як на початку виробничого сезону, так у період масового збирання буряків.

Ключові слова: цукрові буряки, гібриди, коренеплід, вітчизняна селекція, зарубіжна селекція, спільна селекція.

Посилання: 
 1. Яковець В.А. Стійкість до хвороб вітчизняних та зарубіжних гібридів/ В.А. Яковець // Цукрові буряки. – 2002. – №4. – С. 14-15.
 2. Роїк М.В. Буряки / М.В. Роїк – К.: ХХІ вік. – 2001. – 320 с.
 3. Ярчук Н.Н. Сахарный кризис Украины, признаки оздоровления / Н.Н. Ярчук // Сахар, 2002. – № 3. – С. 4-5.
 4. Ольтман В. Селекция сахарной свеклы на улучшение качественных признаков / В. Ольтман, М. Бурба, Г. Больц. – М.: Агропромиздат,1986. – 175 с.
 5. Роїк М.В. Сучасний стан захворюваності цукрових буряків та шляхи її контролювання / М.В. Роїк,
  А.К. Нурмухаммедов // Цукрові буряки. – 2002. – №4. – С. 12-15.
 6. Нунедина В.В. Комплексная оценка гибридов / В.В. Нунедина, А.А. Матасов // Cахарная свекла – 2001. – № 10. – С.19-21.
 7. Куянов В.В. Оцінка технологічної якості цукрових буряків у процесі вегетації та під час перероблення / В.В Куянов,
  В.О. Князєв // Тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції “Розроблення та впровадження прогресивних ресурсоощадних технологій та обладнання в харчову та переробну промисловість”. – К.:УДУХТ, 1997. – С. 6-7.
 8. Stechova A. Stanoveni kyseliny mlecne v cukrovarnickych stavach kolorimetricky / A. Stechova, L. Slobodova,
  P. Kadlec // Listy Cikrovarnicke. – 1987. – №8. – S. 169-174.
 9. Schiweck H. Abschatzung der Alkalitatsre­serven von Znckerruben aus der Ionenbilanz von Dicksaften / H. Schiweck, M. Burba // Zuckerindustrie. – 1993. – V.118. – S. 241-246.
 10. Trzebinski J. Wartosc technologiczna burakow cukrowych w warunkach wysokiego nawozenia azotowego /
  J. Trzebinski // Gazeta Cukrownicza. – 1973. –N10. – S. 277-279.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon glevaski.pdf (60)207.94 КБ